cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 04.06.2015 09:51

Při rekonstrukci místní cesty mi popraskal plot, byly požkozeny nátěry, byl zacákan betonem, popraskal nájezd do garáže, garáž a plot byly na několika místech postříkány olejem ze stroje, zkrátka vznikla mi škoda.
Zadavatelem stavby a stavebníkem je město Černošice, potažmo městský úřad. Ten by, myslím měl být odpovědný za zvolení takových technologických postupů,
aby byl stavební činností zamezen vznik škody na okolním majetku občanů, respektive má povinnost, pokud škoda vznikne, uhradit náklady na její odstranění.
Starosta ing. Kořínek a ved. odboru investic a správy majetku ing. Jiránek si takovou povinnost nepřipouští a říkají, že náhradu škody musím žádat po firmě,
která stavbu prováděla. Již to vidím, pošlu žádost na firmu, ta mi odpoví, že práce prováděla takovými technologickými postupy, které jsou v souladu se zadáním a projektovou dokumentací
a nechť se tudíž obrátím na stavebníka, potažmo projektanta a pod. .
Vážení spoluobčané, vznikla vám v souvisosti s činností města někdy škoda? Odškodnil vás úřad?
Jaký máte názor? Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Mike
(M. Baloun z Chrudimské)Upraveno 3 krát. Naposledy upravil ekim (04.06.2015 14:20)

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 04.06.2015 15:03

z návrhu smlouvy o dílo pro nějaké silnice (předpokládám, že to samé je v smlouvě pro Váš konkrétní případ):
9.2 Jakékoliv škody, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo,
 ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků;
zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.
9.3 Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 05.06.2015 10:33

Pane Špetláku, děkuji!
Rozumím tomu správně tak, že je-li výše uvedené ve smlouvě se zhotovitelem, je to jen jakési "sichrování" pro stavebníka. Tedy, kdyby se něco stalo,
tak se bude taková událost vyřizovat přes pojistku zhotovitele,
ale z právního hlediska je zodpovědným tak jako tak, stavebník?
Zdravím!
Mike
PS. Vyhledal jsem smlouvu s Robtsavem a ta ustanovaní tam jsou. Komunikuji již od konce roku 2013 se starostou a ing. Jiránkem a ještě se na toto ustanovení neodkázali,
že by o něm nevěděli?

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 05.06.2015 10:49

[www.epravo.cz]
Proč to říkat "svými" slovy, ale co je vždy dobré jsou fotky a zápisy ve stavebním deníku.

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 05.06.2015 14:42

Vážený pane Špetláku!
Přečetl jsem článek na odkazu od Vás ( [www.epravo.cz] ). Článek znám, bohužel jej patrně nezná starosta ani ing Jiránek.
Okopíroval jsem z toho článku dvě věci:
"Z toho tedy vyplývá, že vznik odpovědnosti za škodu dle § 432 OZ, obdobně jako u odpovědnosti dle § 420a OZ není vázán na porušení povinnosti a zavinění. Odpovědnost podle § 432 OZ je pak speciální vůči odpovědnosti podle § 420a OZ. Pokud není způsobená škoda důsledkem nebezpečnosti provozu, přichází v úvahu posouzení odpovědnosti podle § 420a, popř. § 420 OZ.
---
Jinými slovy není důvod vylučovat odpovědnost stavebníka dle § 420 OZ jen proto, že za tutéž škodu odpovídá také zhotovitel díla dle § 420a OZ. Subjekt, který si vykonání něčeho formou provozní činnosti ve smyslu § 420a OZ objednal, tedy stavebník, ale sám takovou provozní činnost nevykonává, pak nebude ve vztahu k poškozenému odpovídat podle § 420a[6], jak ale naznačeno
výše, jeho odpovědnost dle § 420 OZ není vyloučena. "
----
Stavebník tedy odpovídá za škodu i kdyby měl v x smlouvách s dodavateli, všechny možné podmínky. Stavebník by mohl využít ustanovení ve smlouvách, avšak poškozený se obrací na stavebníka, neboť ten díky smlouvě může /jedině on sám, protože on má se zhotovitelem smlouvu/ předat požadavek na zhotovitele.

Žádost jsem podal na úřad, zamítl ji ing. Jiránek, pak starosta ing. Kořínek, pak dokonce i Rada města. O jaký právní názor se opírali nevím, protože jsem je i přes opakovanou žádost neobdržel.Jednou jsem snad mohl dostat názor právničky úřadu, ale starosta to zatrhl : "musím se do toho vložit. Nemohu dovolit, aby zaměstnanci úřadu (nebo já) nadále věnovali této věci" (e-mail z 18.2.2015)
viz [ok1dbm.rajce.idnes.cz] .
Co se týká stavebního deníku, tak ten je důkazem toho, že stavbyvedoucí neví, co všechno se má do deníku zapisovat a důkazem toho, že TDI ing. Borák příliš nekonal. Fotky deníku jsou bohužel málo kvalitní, ale je vidět, že TDI do něj skoro nic nezapisoval, parafování stran bude nejspíše provedeno dodatečně. Tady to je: [ok1dbm.rajce.idnes.cz] Na fotce č. 14 je myslím jediný relevantní a rozsáhlý zápis ing. Jiránka, bohužel není čitelný.
Fotky poškození mám, má je i ing. Jiránek i starosta ing. Kořínek i podatelna úřadu Černošice.
Děkuji vám za informace a pregnantní odkaz.
Mike

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 05.06.2015 15:29

že by věc měl dát dohromady dodavatel, nikdo nenavrhl???

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 05.06.2015 18:13

...že by věc měl dát dohromady /rozumím opravit/ dodavatel, opravdu nikdo nenavrhl. Několikrát jsem dostal názor, že úřad /město/ škodu nezpůsobil a že není odpovědný za vzniklou škodu, že se mám obrátit na dodavatele /Robstav/. Smlouvu však s ním má město, ne já, byl bych v nevýhodném postavení.
To, že úřad není odpovědný, nemohu podle toho co jsem se dočetl v zákoně a v judikaturách, akceptovat. Nicméně na Robstav jsem se nakonec také obrátil. Otázkou tohoto diskuzního příspěvku je, dobrat se toho, odpovídá-li město, jako stavebník, primárně za škody způsobené jím zadávanou stavební činností?Od úřadu jsem nikdy nedostal právníkem oduvodněný a doložený názor. Zde je údajně názor právníka úřadu [ok1dbm.rajce.idnes.cz] , za právnicky fundovaný názor je však nelze považovat.
Judikáty na podobné téma:
[kraken.slv.cz]
[kraken.slv.cz]
Pěkný den
Mike

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 06.06.2015 02:41

to jsou poměrně vtipné věci. Prostě odpovědný je vlastník vlastníkovi (vlastník totiž neuteče :-) a vlastníkovi je zase odpovědný jeho dodavatel, jestli si to vlastník neohlídá je jeho věc. Nevím, proč byste se měl bavit resp. vůbec pátrat po tom, koho si vlastník komunikace na svůj záměr najal - to je jeho věc. Zajímalo by mě, jak by město postupovalo, kdyby Vámi objednaní dělníci na opravu plotu rozsekali chodník - doufám, že by se nespokojilo se sdělením jejich adresy resp. by ho vůbec nezajímala :-)

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 08.06.2015 13:46

OK! Děkuji!
A napadlo mne, že jste to mohl dotvrdit "Jak prosté milý Watsone". Takové jednoduché a prosté vysvětlení, snad to pochopí i zástupci lidu. Mike

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 26.06.2015 10:27

V jiné diskuzi jsem dostal ke zde diskutované otázce od přispěvatele s nickem X toto:
"Já to taky nechápu. Pokud zacákala plot stavební firma, tak to má uhradit /měla by na to být pojištěna/, proč do toho tahat Město /nebo obecně - Investora/. Pokud si objednám opraváře pračky, a ten při parkování na ulici nabourá auto sousedovi, tak je to jeho věc /opraváře/ a ne moje. Alespoň se tedy selským rozumem domnívám, že tomu tak je."
Můj názor:
Příklad s autem sedí, ale pokud při opravě pračky vytopí opravář svou neopatrností sousedy pod vámi, tak sousedi přijdou určitě za Vámi a Vy si to vyřídíte s opravářem. Mike
PS. Já jsem to na té stavební firmě také zkoušel, oni mi ani neodpověděli. Ad absurdum by mi mohli napsat - bagr je z půjčovny strojů, takže se obraťte na půjčovnu a mechanické poškození plotu udělal člověk, který pro nás pracoval na ŽL /švarc systém/ obraťte se něj.A je to nekonečná pohádka o kohoutkovi a slepičce.Upraveno 1 krát. Naposledy upravil ekim (26.06.2015 11:35)

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 30.06.2015 13:15

Další názory zastupitelů:¨
Šimon Hradilek
Tuesday, June 30, 2015 9:35 AM
".... Z podkladů, které jsem měl k dispozici, podle mě nevyplývá, že za případnou škodu odpovídá město."
-------------------------
Tomas Jandura
Monday, June 29, 2015 11:25 PM
".... Obecně k Vašemu případu. Město bylo zadavatelem, firma zhotovitelem. Zadavatel a zhotovitel mají mezi sebou smlouvu. Vám zhotovitel v rámci prací (smlouvy) poškodil majetek. Tuto škodu byste tedy měl uplatňovat po městu (zadavateli) a město po zhotoviteli (i když jaký postup zvolí město vůči zhotoviteli Vás nemusí zajímat). Neznám všechny souvislosti, ale jak jsem psal město nepostupuje standardně.
--------------------------------

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 10.07.2015 08:17

Dobrý den!
Obdržel jsem od vedoucí úseku právního Mgr. Slávky Kopačkové návrh "Dohoda o narovnání"
Ta dohoda obsahuje některé body,které mi "nevoní". "Vytáhl" jsem jen body, které se týkají odpovědnosti města:

"Dohodu o narovnání II
4. Město konstatuje, že v důsledku vadné realizace díla – rekonstrukce některých komunikací v Černošicích (m.j. také v ul. Chrudimská) vede Město soudní spor se zhotovitelem stavbyspolečností ROBSTAV Stavby, k.s.; Město konstatuje, že společnost ROBSTAV Stavby, k.s. je odpovědná za škodu způsobenou Vlastníkovi (čl.II. odst.3 této smlouvy) a Město není povinno tuto škodu uhradit.
Závěrečná ustanovení
1.Město konstatuje, že uzavření této dohody je s ohledem na požadavek Vlastníka specifické a k jejímu uzavření přistupuje zejména s ohledem na ochranu práv a slabšího postavení občana města Černošice s ohledem na možnou vymožitelnost náhrady škody Vlastníkem od společnosti ROBSTAV Stavby, k.s."
------------------------------------
Město potažmo úřad nepřiznává odpovědnost stavebníka. Myslím, že je potřeba to vyřešit tak, aby byl v této věci obecný úzus pro všechny občany.
Navrhl jsem jiné znění předmětných bodů dohody:

Dohodu o narovnání II
4. Město konstatuje, že v důsledku vadné realizace díla – rekonstrukce některých komunikací v Černošicích (m.j. také v ul. Chrudimská) vede Město soudní spor se zhotovitelem stavby, společností ROBSTAV Stavby, k.s.; Město konstatuje, že společnost ROBSTAV Stavby, k.s. je odpovědná za škodu způsobenou Vlastníkovi (čl.II. odst.3 této smlouvy). "Město jako stavebník a držitel stavebního povolení se však nemůže zříci odpovědnosti jen proto, že za tutéž škodu odpovídá i subjekt jiný. Skutková podstata obecné odpovědnosti za škodu je vymezena v ustanovení § 420 Zákon č. 40/1964 Sb . Vznik odpovědnosti za škodu dle § 420a Zákon č. 40/1964 Sb není vázán na porušení povinnosti a zavinění."

Závěrečná ustanovení
1. "Město konstatuje, že k uzavření této dohody došlo s ohledem na ochranu práv občana města Černošice, který se nachází ve slabším postavení, respektive na faktickou možnost vymožitelnosti náhrady škody od společnosti ROBSTAV Stavby, k.s.. Tato dohoda je zároveň precedent pro obdobné případy a situace."
-----------------------------------------
A požádal jsem mgr.Kopačkovou, aby v tomto duchu, provedla zakomponování do návrhu smlouvy s tím, že v konečné verzi, by neměl být uveden odkaz na starý OZ, neboť tyto záležitosti mají obecnou platnost (majitel nemovitosti odpovídá za nemovitost i když v ní nebydlí, majitel auta odpovídá za auto i když jej neřídí či v něm nejede, majitel firmy odpovídá za své zaměstnance pracující kdesi u zákazníka, rodiče odpovídají za své děti i když jsou ve škole a odpovídá za ně i učitelka potažmo škola,atd.).
Pěkný den!Mike

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 14.07.2015 22:03

Dostal jsem odpověď od ved. právničky úřadu mgr.Kopačkové.. O tom, že by město z titulu vlastníka nemovitosti /komunikace v Chrudimské/ mělo primární odpovědnost ani slovo Tady je znění, které mgr. Kopačková navrhuje:
Dohodu o narovnání
4. Město konstatuje, že v důsledku vadné realizace díla – rekonstrukce některých komunikací v Černošicích (m.j. také v ul. Chrudimská) vede Město soudní spor se zhotovitelem stavby, společností ROBSTAV Stavby, k.s.; Město konstatuje, že společnost ROBSTAV Stavby, k.s. je odpovědná za škodu způsobenou Vlastníkovi (čl.II. odst.3 této smlouvy) a je připraveno učinit veškeré možné kroky k získání náhrady za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním rekonstrukce pozemních komunikací v Černošicích, a to včetně škody způsobené Vlastníkovi. 
Závěrečná ustanovení
1.      Město konstatuje, že uzavření této dohody je s ohledem na požadavek Vlastníka specifické a k jejímu uzavření přistupuje zejména s ohledem na ochranu práv  a slabšího postavení občana města Černošice s ohledem na faktickou vymožitelnost náhrady škody Vlastníkem od společnosti ROBSTAV Stavby, k.s.
----------------
Na základě e-mailové komunikace s místostarostou ing Wolfem a ve snaze vyjít městu maximálně na ruku a přitom zakomponovat odpovědnost města, navrhl jsem takovéto znění:
Dohodu o narovnání
4. Město konstatuje, že v důsledku vadné realizace díla – rekonstrukce některých komunikací v Černošicích (m.j. také v ul. Chrudimská) vede Město soudní spor se zhotovitelem stavby, společností ROBSTAV Stavby, k.s.; Město konstatuje, že škoda která vznikla vlastníkovi je zaviněna společností ROBSTAV Stavby, k.s. . Společnost ROBSTAV Stavby, k.s. je za škodu (čl.II. odst.3 této smlouvy) odpovědná.  Zadavatel stavby, tj. Město Černošice, škodu nezavinil ani v této souvislosti neporušil své povinností, avšak ze zákona je jako  stavebník a držitel stavebního povolení odpovědné za případnou vzniklou škodu. Vznik odpovědnosti za škodu není vázán na porušení povinnosti a zavinění, zároveň nelze vylučovat odpovědnost jednoho subjektu jen proto, že za tutéž škodu odpovídá též jiný subjekt.
------------------
Mezitím jsem dostal e-meil od starosty ing. Kořínka , operuje s tím, že vůči mně „postupujeme korektně, resp. v posledních týdnech až nadstandardně“. Nechci nic nadstandartního Kdyby záležitost měla být popsána podle skutečnosti a tak by bylo vše úplně jinak a odstavec 4. smlouvy by měl vypadat asi takto:
4. …...Zadavatel stavby město Černošice jako  stavebník a držitel stavebního povolení neměl v projektové dokumentaci dostatečně specifikovány technologické a pracovní postupy, včetně používání vhodné mechanizace s ohledem na možnost poškození okolních nemovitosti. Ze strany města Černošice nebyla dostatečně prováděna kontrolní a dozorová činnost. Obě tyto okolnosti se podílely na vzniku škody způsobené vlastníkovi (čl.II. odst.3 této smlouvy). Město Černošice se tímto, společně se zhotovitelem stavby, společností ROBSTAV Stavby, k.s. , podílí na zavinění vzniku škody...

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 31.07.2015 20:00

Případ ze Studénky.
I když si myslím, že ve 21. století by mělo zajištění přejezdu, kde jezdí vlaky rychlostí 140km/hod, být na jiné technické úrovní, tak přístup Drah k odskodnění postižených o něčem vypovídá. Dráhy se
k odpovědnosti,na rozdíl od města Černošice, bez váhání přihlásily: „I když nejsme viníci, budeme odškodňovat cestující a pak od viníka vymáhat škody,".
Co myslíte "pochlapí" se město, respektive jeho představitelé?

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 07.08.2015 12:05

Zdravím návštěvníky černošických diskusních fór!
Z úřadu, od Mgr. Slávky Kopačkové, odpověď zatím nepřichází a bohužel nemám ani potvrzeno, že můj e-mail s 2. návrhem znění Dohody o narovnání dorazil do její e-mailové schránky.
Zaslal jsem tedy e-mail znovu a udělal jsem i 3. návrh znění bodů týkajících se (obecné) odpovědnosti města jako vlastníka a stavebníka.
Tady to je:
Vážená paní vedoucí!
Nemám potvrzeno, že jste dostala níže uvedený e-mil a tak jej, pro jistotu, posílám opakovaně.
Je možné, že jste na dovolené, pak by bylo fajn, abyste měla nastavenu automatickou odpověď s touto informací. Stačilo by, alespoň potvrzení o doručení zprávy.
Dovoluji si učinit další návrh k předmětné smlouvě.
Smlouva nebude vůbec řešit odpovědnost města a podíl na zavinění města. Příslušné pasáže budou vypuštěny. Znění bude třeba takovéto:
odst.4
Město konstatuje, že na nemovitosti Vlastníka vznikla při realizaci díla – "rekonstrukce některých komunikací v Černošicích (m.j. také v ul. Chrudimská)", kdy zhotovitelem /nebo dodavatelem/ stavby byla společnost ROBSTAV Stavby, k.s
Závěrečná ustanovení
1. Město konstatuje, že k uzavření této dohody přistupuje zejména s ohledem na ochranu práv a slabšího postavení občana města Černošice s ohledem na faktickou vymožitelnost náhrady škody Vlastníkem od společnosti ROBSTAV Stavby, k.s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kdyby záležitost měla být popsána podle skutečnosti a tak by bylo vše úplně jinak a odstavec 4. smlouvy by měl vypadat asi takto:
Dohodu o narovnání
4. Město konstatuje, že v důsledku vadné realizace díla – rekonstrukce některých komunikací v Černošicích (m.j. také v ul. Chrudimská) vede Město soudní spor se zhotovitelem stavby, společností ROBSTAV Stavby, k.s.; Zadavatel stavby město Černošice jako stavebník a držitel stavebního povolení neměl v projektové dokumentaci dostatečně specifikovány technologické
a pracovní postupy, včetně používání vhodné mechanizace s ohledem na možnost poškození okolních nemovitosti. Ze strany města Černošice nebyla dostatečně prováděna kontrolní a dozorová činnost. Obě tyto okolnosti se podílely na škodě(čl.II. odst.3 této smlouvy) která vznikla Vlastníkovi, při provádění stavebních prací zhotovitelem stavby tj. společností ROBSTAV Stavby, k.s. .
..........................................
Následně jsem dostal info, které jsem předpokládal, paní magistra je opravdu na dovolené. Škoda že úředníci nemusí mít zapnuté automatické potvrzení k nim došlého e-mailu. Zjišťování toho, zda-li e-mail došel zbytečně komplikuje občanům život.
Zde v diskusním fóru převládá, řekl bych dobře zdůvodněný názor, že město je odpovědné. Představitelé města mlčí a zřejmě čekají na to, jak zapracuje
ved. právního odd. mgr.Kopačková stanovisko do Dohody o narovnání.
Pěkný den přeji všem lidem dobré vůle! Mike

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: cernosican (IP zapsáno)
Datum: 07.08.2015 13:03

Cernosicka radnice je banda hostapleru. Korinek jen naooko a vse pri starem jako za radala. Ze mu to ty podrztaskove z VV jeste verej.

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 07.08.2015 20:46

Co se to stane s těmi lidmi, když začnou rozhodovat o milionech, které jim ani nepatří, tak začnou lhát a podvádět?

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 23.10.2015 15:32

Nastíněný problém chci dotáhnout k zobecněnému výsledku, tak aby občané věděli jak to je,jak mohou postupovat. Již dříve jsem oslovil starostu a právníčku úřadu, výsledek tristní. Očekával jsem, že na základě stížnosti, kterou jsem poslal panu tajemníkovi viz vlákno [cernosice.netmilk.net], se dopracuji k nějakému relevantímu stanovisku, ale on stížnost "odpálkoval" a konkrétně nic neřešil.
Na koho solidního, by se měl občan obrátit, aby se dopracoval k objektivnímu výsledku? Zkusím to s panem místostarostu ing. Wolfem, ten myslím jedná zodpovědně. Napsal jsem mu e-mail:
Vážený pane místostarosto!
Patrně víte, že v na Diskuzním fóru jsem založil vlákno "Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?" viz.: [cernosice.netmilk.net].
Rád bych toto téma "dotáhl" do konce.
Na diskuzním fóru jsou od lidí uvedeny různé názory a bylo by pro občany dobré, kdyby tato věc byla rozhodnuta. Na právničku úřadu jsem se v té věci obrátil již 11.2.2015,
kdy starosta ing. Kořínek e-mail korespondenci "utnul" a dále 5.6.2015, ale odpověď jsem neobdržel.
Obracím se proto na Vás, zda-li můžete nějak přispět k tomu, aby se věc vyjasnila..
---------------------------------------------------------------------------------------
Přeji prima náladu všem lidem dobré vůle! Mike

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: mike (IP zapsáno)
Datum: 23.10.2015 15:56

Baloune, Baloune, ty nejsi člověk dobré vůle, ale obyčejný zamindrákovaný prudič. Já být starostou, tak na tuto tvojí ptákovinu už taky dávno kašlu. Přestaň otravovat a běž si užívat toho sluníčka venku.

Re: Odpovídá město, jako stavebník, primárně za škody způsobené stavební činností?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 23.11.2015 17:42

To: mike , Datum: 23.10.2015 15:56
mike,mike, máš pravdu, jsem prudič, a to zejména, když vidím, že ti co by měli být kompetentní, nekonají odpovědně, mlží, nemluví pravdu, "strkají hlavu do písku" a hrají hru "já nic já muzikant". Mindrák z toho ale nemám, naopak, nabudí mne to!
A co ty "mike", zkusíš sem dát na dané téma smysluplný názor, ukaž "že jsi člověk dobré vůle". Nebo budeš jen hloupě prudit?
Sluníčka již bylo dosti, jdu na pivo. Čau!Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.