cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Petr D. (IP zapsáno)
Datum: 03.11.2015 10:00

Včera jsem nakoukl do listopadového informačního listu a tam vidím reklamu, která mě praštila přímo do očí - "posledních 9 pozemků na prodej"... A to v lokalitě, kterou vnímám jako jeden z posledních symbolů zatím ještě nezastavěných volných prostor v Černošicích.

Je legrační, že jsme v roce 2010 byli masírováni volební kampaní Černošických stran, jak strašně moc jim vadí zastavování města, div to skoro nebyl celý jejich volební program (těch samých lidí, kteří tam jsou dnes). A v podstatě se nic nezměnilo a staví se všude vesele dál. Všechny louky jsou v podstatě v pr... Nevím jestli jde o pozemky, které formálně "náleží městu" nebo soukromým vlastníkům, ale pokud patří soukromým vlastníkům, tak nechápu proč si politické strany staví nečestný program "zastavme zastavování Černošic", když s tím stejně nemohou nic udělat...

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: x (IP zapsáno)
Datum: 03.11.2015 12:15

Možná si stačí dát trochu práce a podívat do územního plánu a katastru nemovitostí.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 03.11.2015 13:10

Mám pocit, že tenkrát šlo o handl "my vám pozemky na sportovní halu, vy nám změnu územního plánu". Což je asi docela fér, pokud tedy po sportovní hale toužíme všichni a společně to snad dáme za každou cenu.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Petr D. (IP zapsáno)
Datum: 04.11.2015 10:59

x napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Možná si stačí dát trochu práce a podívat
> do územního plánu a katastru nemovitostí.

To ale není reakce na to, co jsem psal a na to, co mi vadí (a určitě nejen mě)

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: MichalT n. (IP zapsáno)
Datum: 04.11.2015 14:04

Mě by zase zajímalo, k čemu se použije těch 8mega za pozemek pod úřadem. Prodá se poslední volný pozemek bízko centra a zamázne se s tím nějaký dluh? Nebo se pletu a chystá se s těma penězma něco rozumného, třeba koupě strategických pozemků za Slánkou?

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: X (IP zapsáno)
Datum: 04.11.2015 14:30

Opět stačí sledovat dění, rekonstrukce 🚧 vily tisnovskych

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Filip Kořínek (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 01:32

Pro Petra D.:

Ty pozemky, které se nyní v IL nabízí, jsou soukromé a byly na stavební změněny už někdy v roce 2006. Nejde o rozšiřování zástavby rozhodnutím stávajícího vedení města. To samé platí i pro další pozemky, které se teprve budou zastavovat - zejména na Vráži. Ano, toto nás fakticky přivedlo do místní politiky. Bohužel v očích lidí to paradoxně může, jako u Vás, být přičítáno nám... Ale jde jen o to, že teprve teď je jejich vlastníci začali zastavovat nebo prodávat, ta změna (nevratná) proběhla už dávno.

Horní polovinu pole, tj. 12 000 m2 přímo pod školou, se nám podařilo ve dvou krocích získat pro město, resp. do budoucna pro školu a sport.

Výtěžek z prodeje budovy úřadu (cca 11 mil. Kč) půjde na rekonstrukci vily Tišnovských, kam se pak přestěhuje úřad, knihovna, pošta a policie. Místo abychom měli čtyři ostudné budovy, o které se nezvládá město starat, dvě (úřad a městskou policii) prodáme a třetí opravíme (a přistavíme)...

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 08:15

Nevím, které pozemky se nyní nabízí k prodeji, ale ty pro školu jsme získali výměnou za změnu ÚP na stavební parcely na poli pod školou tak cca před dvěma lety, nemýlím-li se.
M.S.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Tomáš Hlaváček (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 08:45

Toto úplně přesné:

Změna ÚP č. 1 z roku 2014 změnila asi 5 tis m2 pozemků pod školou na stavební, což byla podmínka pro bezplatné získání X tis. m2 sousedních pozemků pro sportoviště. V letošním roce nicméně zastupitelstvo schválilo záměr nákupu těchto stejných cca 5 tis. m2 od nového vlastníka (pro účely možného rozšíření sportoviště a volného prostranství). Pokud se tento záměr zrealizuje (předpokládám, že ano), tak žádné nové stavební parcely pod školou nevzniknou (oproti stavu územního plánu z roku 2006).

S pozdravem TH

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 09:12

Předpokládáte, že město zaplatí cca 25 mega, abychom měli větší běžecký ovál a volné prostranství?
M.S.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Tomáš Hlaváček (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 10:49

Usnesení č.Z/06/8/2015
Zastupitelstvo města Černošice
I. bere na vědomí
nabídku pana Romana Ševčíka ze společnosti QST INVEST s.r.o. dle přílohy tohoto usnesení a konstatuje, že město má vážný zájem jednat s budoucím vlastníkem o případné koupi až 5100 m2 pozemků v lokalitě Pod Školou pro rozšíření areálu školy a výhodnější umístění atletického oválu za cenu 3000 Kč/m2
II. konstatuje
že souhlas zastupitelstva uvedený v tomto usnesení je souhlasem s vedením dalších jednání ohledně případné koupě pozemků Pod Školou
III. ukládá
1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi
1. informovat společnost QST INVEST s.r.o. o přijatém usnesení a o tom, že k přijetí platného závazku města je nutné předchozí schválení tohoto právního jednání příslušným orgánem s uvedením konkrétních podmínek

2. připravit a předložit ke schválení zastupitelstvu kupní smlouvu na koupi pozemku dle bodu I

přijato jednomyslně, pro: 20, proti:0, zdržel se: 0

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 11:06

O.K. Beru zpět, takže od města 15 mega za ovál a volné prostranství. Co na to QST Invest?
M.S.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 12:56

ovál bude něco stát, takže to není 15 mil.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: na co do knihovny (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 13:12

když budeme mít knihu? V Č. se plánují OH?

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 13:30

obecní určitě a okresní asi taky :-)

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: a táááák (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 13:42

tak vo tom žádná :-)

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 13:47

Vraťme se k odpovědi pana starosty. ÚP z roku 2014, nikoli tedy pouze v roce 2006, jak by se z odpovědi mohl někdo mylně domnívat:-) změnil pole pod školou na stavební parcely výměnou za pozemky pro školu. Tyto stavební parcely budou následně buďto rozprodány soukromým vlastníkům a zastavěny, nebo si je město koupí za 15 mega aby zvětšilo prostor pro atletický ovál a nějaký volný prostor. Takto to je tedy přesně s plánovanou výstavbou pod školou.
M.S.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: a ten ovál (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 13:59

už je odklepnut?

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 14:01

Ne, nemáme ty pozemky.Respektive je odklepnuta varianta, která je menší a vejde se na to, co jsme směnili za změnu ÚP.
M.S.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: OK (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 14:07

díky za info

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 24.11.2015 14:26

parcely budou rozprodány na RD v každém případě, pouze část - jihozápadní "výběžek" parcelovaného pozemku je plánován k odkoupení městem nyní s odůvodněním lepšího umístění pro ovál. Já jsem hlasoval PRO ne z důvodu oválu, ale protože považuji tento prostor za pro město šikovný a důležitý v dlouhodobém pohledu, i tvar takto "zarovnaných" ploch je rozumný (u oválu se obávám velkého zemního tělesa, které musí být vodorovné), cena je přijatelná - pro město tento kus pozemku holt má cenu a situace je daná.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Filip Kořínek (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2015 00:11

Výsledkem uzavřených dohod bude, že v součtu obou kroků město získává do majetku celkem cca 12,000 m2 a zaplatí 15 mil. Kč, tj. 1250 Kč/m2 - za strategicky významné zastavitelné pozemky v centrální části města (v současné době ve dvou různých typech funkčního využití dle úz. plánu).

FK

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Filip Kořínek (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2015 00:18

Ještě musím upřesnit toto: Kolega zastupitel Strejček výše napsal, že ÚP z roku 2014 (nejen z 2006)... "změnil pole pod školou na stavební parcely". To by někdo mohl chápat tak, že jsme změnili celé pole a stavět se tam bude kvůli nám. Tak to není. Na stavební parcely jsme v roce 2014 změnili pouze těch "vykousnutých" cca 5000 m2 v části u ul. K Lesíku, které ale v dalším kroku město má odkoupit (pro lepší umístění oválu), takže námi schválená loňská změna ÚP neznamená ani jediný dům navíc. Celá dolní polovina pole byla změněná na stavební parcely už v tom roce 2006 a celou dobu to tak platilo, jen až teď došlo k tomu, že to současný vlastník začal prodávat. V textu MS mělo spíš být - změnil (menší) část pole pod školou... Toto ale jistě ví, tak se jen mírně nepřesně vyjádřil, jistě neúmyslně. Děkuji za pochopení.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2015 14:06

Vyjádřil jsem se "mírně nepřesně" stejně neúmyslně jako jste se výše "mírně nepřesně" jistě vyjádřil i Vy pane starosto :-) Ale to je detail. Důležitý je zisk pozemků tou směnou. Před pěti lety jsem trochu nechápal, jak jinak chcete ty pozemky získat, než vyměnit za změnu ÚP, když jste to v podstatě ve finále zablokovali. Tak aspoň že vyšel druhý pokus :-)
Nic ve zlém M.S.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2015 15:34

tak když už jsme u té přesnosti :-) tak je asi vhodné říct, že ta část pozemku, kterou nyní město zamýšlí koupit byla v ÚP z roku 2010 určena pro školství. Pak byla změněna na bydlení v RD - to byl onen obchod "za změnu ÚP této části je pozemek na halu“, a nyní se uvažuje o jejím odkoupení, což s sebou ponese další změnu ÚP do původního školství.
Výklad starosty výše, že za celkem cca 12,000 m2 zaplatí město 15 mil. Kč, tj. 1250 Kč/m2 je ok, nějaké ty změny ÚP na ceně moc nezmění.
Takže loňská změna do té doby než pozemek koupí město a změní zpět na školu a sport znamená pár domů navíc, ale asi teoreticky :-)

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2015 15:44

Proč teoreticky. Pozemky ještě město nekoupilo. Samozřejmě finální cena 1200,- Kč za metr je super, ale pořád je tady otázka, zda investovat 15 mega do pozemků z důvodu většího běžeckého oválu. Pozemky pod v současnosti plánovaným oválem jsou "jenom" za změnu ÚP.
M.S.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2015 16:55

to jen "řečnicky", ale nyní to je teorie, ale nemusí být zítra. Koupi těchto pozemků schvaluji mnohem raději než nakupování kalhot a jejich rozprostírání po zdejších cestách...

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Filip Kořínek (IP zapsáno)
Datum: 26.11.2015 23:58

Nejde o větší ovál, pane Strejčku. Jde o lépe umístěný, stejně velký ovál, a o celkově větší veřejný prostor v blízkosti školy. To je pro město také důležité.

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 27.11.2015 01:12

Jde hlavně o těch 15 mega :-) Pořád si nejsem jist, že to je adekvátní cena v situaci, kdy si na to budeme muset půjčit, máme poměrně vysoké zadlužení a z Černošic bude tím pádem dalších x let daňové peklo, abychom to všechno zaplatili.
M.S.Upraveno 1 krát. Naposledy upravil Michal Strejcek (27.11.2015 01:14)

Re: Porcování a zastavování pole pod školou
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 27.11.2015 08:30

No, rozhodně bych byl nerad, aby koupě tohoto pozemku byla odůvodněna zaklínadlem "rozpočtově neutrální" a finacovala se prodejem částmi "statku" a Famelie, které vlastní město. Jinak si myslím, že by ho město koupit mělo, protože si samo změnilo ÚP na parcely a jestli se to nekoupí teď, tak nevidím důvod, aby vlastník vložené prostředky nezhodnotil a nevybudoval infrastrukturu a parcely rozprodal. V současné situaci je pro něj 3000 dobrá cena a pro město přijatelná. Je pravda, že mnoho peněz je v asfaltu, který je spotřebním zbožím a který nám generuje budouocí výdaje. A kde se sebere těch 15 milionů, to netuším - Na Pískách?Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.