cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 17:30

Vážení občané,

dovoluji si vás zde seznámit, jakým způsobem se chovají úředníci ÚMČ Černošice placení z našich daní a to vše s vědomím a souhlasem (pravděpodobně na jeho objednávku) nejvyššího vedení města.

Citovat budu z dokumentů, které jsem připraven na požádání anonymizované doložit.

Uvědomte si prosím, že stejným způsobem se bude úřad chovat i k vám, pokud se dostanete do situaci, kdy budete muset s úřadem jednat.

Informace libovolně šiřte ať se o zvěrstvech, které se na úřadě dějí dozví co nejvíce občanů.

Miloš Závora

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 17:40

Vše začalo před několika lety, kdy se matka mého syna, se kterou jsem rozvedený přestěhovala ze svého původního bydliště na kraji Stodůlek, o cca 2km vedle do Chrášťan. Ani se netajila tím, že důvodem bylo, aby náš syn spadal nově do rajonu OSPOD lidově řečeno sociálky MÚ Černošice. Velmi brzo potom začalo ze strany města docházet k velmi nestandardním krokům, které níže popíši. Vše nakonec vykrystalizovalo v kauzu nedávno zveřejněnou v médiích. Ale postupně...

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 17:48

Kvůli zcela nestandardním krokům, jsem se obrátil s žádostí o pomoc na starostu města Mgr. Kořínka. Jaká chyba. Stížnost byla téměř okamžitě zametena pod koberec a toto rozhodnutí opět celkem rychle potvrdil Krajský úřad.

Následně jsem obdržel dopis Veřejné ochránkyně práv tohoto znění:

"Vážený pane magistře,

...Dovolte mi, abych Vás informovala, že jsem shledala pochybení v postupu obou uvedených úřadů. V podrobnostech odkazuji na zprávu o šetření obsaženou v příloze tohoto dopisu (zejména body C a D zprávy)

V souladu s ustanovením § 18/1 zákona o veřejném ochránci práv jsem se obrátila na M2stský úřad Černošice a KÚ Středočeského kraje se žádostí o vyjádření o opatřeních k nápravě, která s ohledem na závěry mé zprávy přijmou a to ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy. O výsledcích Vás budu opět písemně informovat.

S pozdravem


Mgr. Anna Š a b a t o v á., v.r."
CO si myslíte že následovalo? Pobavíte se smiling smiley

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 17:59

Pokud si někdo myslel, že tak pokud někdo udělá chybu, následuje omluva, tak jak je to v běžném životě běžné a ve vztahu chybujícího úřadu směrem k občanovi by to mělo být samozřejmé, pak se plete. Tak to u MÚ Černošice v zásadě nefunguje...

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí v mailové komunikaci výslovně omluvu odmítla a výslovně uvedla, že k pochybení nedošlo.

Pouze dodávám, že taková závěr Veřejné ochránkyně práv může být podkladem pro náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

MÚ Černošice jsem nežaloval, nakonec by škodu stejně zaplatil občan z daní, nikoliv vedoucí OSPOD, starosta, tajemnice či další odpovědní úředníci.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 18:29

Následně se úřad Černošice rozhodl, že syn bude docházet na terapii. Zahájil správní řízení a sám sebe ustanovil opatrovníkem dítěte pro toto řízení. Marně jsem úřad upozorňoval, že jde proti Nálezům Ústavního soudu, nedodržuje základní procesní lhůty, upírá mě jako otci téměř veškerá procesní práva. Já jsem úřad, kdo je víc! Během několika dnů byla synovi nařízeno docházet na terapii. Podal jsem tedy ihned odvolání.

Krajský úřad původní rozhodnutí Černošic zrušil a řízení zastavil. Perličky z rozhodnutí:

Č.j. 142767/2016/KUKS ze dne 26. září. 2016

"Prvoinstanční orgán v řízení pochybil, když svým usnesením rozhodl o ustanovení opatrovníka nezl. XY pro uvedené řízení, kterým jmenoval MˇU Černošice. Svým postupem porušil ustanovení § 32 odst. 4 správního řádu, který zcela jasně hovoří o tom, že opatrovníkem správní orgán ustanoví vždy konkrétní fyzickou osobu. Mimo jiné správní orgán pochybil, když následně svým usnesením stanovil opatrovníkem fyzickou osobu XY, aniž vydal opravné usnesení. Vyvolal tak situaci, kdy jsou v platnosti obě vydaná usnesení, což samo o sobě zadává nepřípustný stav...

...I v tomto bodě se odvolací orgán ztotožňuje s námitkami odvolatele uvedenými v odvolání. předně samotné vyloučení odkladného účinku odvolání není nijak zdůvodněno, tak jak jasně požaduje § 84 odst. 4 správního řádu. ve výroku rozhodnutí pak odvolací orgán spatřuje další nedostatky....


...Výrok rozhodnutí se stává prakticky nevykonatelný, a nesplnitelným. Rozhodnutí navíc není prokazatelně převzato ani jedním z účastníků...

..Správní orgán zcela nedůvodně nesplnil své povinnosti vyplývající mu ze zákona...

...Závěrem Krajský úřad pokládá za nezbytné upozornit na způsob, jakým bylo celé správní řízení vedeno, jestliže správní orgán (MU Černošice) ve svých postupech dopustil zásadních pochybení, které krátily procesní práva účastníků..."
Necitoval jsem zdaleka všechna pochybení MÚ Černošice. Soudnému člověku již pomalu dochází, že nejde o pochybení ale o účel.

Pokud si nyní někdo naivně myslí, že teď už musel od úřadu přijít omluva, pak se plete. Opět to bylo naopak.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 18:45

Pokud si někdo myslel, že pokusům na mém synovi na mém synovi byla učiněna přítrž, to neznáte úředníky z Černošic. Na ty si nepřijdete.

Úřad Černošice se pokusil rozhodnutí Krajského úřadu, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí o nařízení terapie obejít tím, že terapeuta vůbec neinformoval o tom, že bylo jeho rozhodnutí zrušeno. Obrátil jsem se tedy na terapeuta, který již terapii syna prováděl a vysvětlil mu, že původní rozhodnutí bylo zrušeno. Z informací od terapeuta jsem zjistil, že mu vedoucí OSPOD lhala, pokud mu následně tvrdila, že jde o nedopatření, které je zapříčiněno tím, že příslušná sociální pracovnice opustila pracovní místo. Tuto skutečnost mi sdělil terapeut dne 9. 11. 2016 v 13: 58, přitom ještě u soudního jednání Městského soudu dne 22. 11. 2016 byla za OSPOD tato sociální pracovnice. Naopak mě vedoucí OSPOD tvrdila, že terapeutovi nedala informaci o tom, že byla terapie zrušena, protože nebyl účastníkem řízení. Naprosto neuvěřitelné...Jedeme dál smiling smiley

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 19:00

V té době probíhalo soudní řízení o změně péče o mého syna. V té době byl ve střídavé péči. MÚ Černošice se v řízení choval zcela nestandardně a dělal zcela nepředvídatelné kroky. Tato informace je důležitá neboť se vztahuje k druhému závěru Veřejné ochránkyně práv, který také zveřejním.

Každopádně syn byl svěřen jak jinak než matce, přičemž MÚ Černošice měl na tomto výsledku zcela zásadní podíl. Vždy se připojil k návrhu matky, včetně podnětu na přenesení příslušnosti soudu, atd. atd. A já v tu chvíli pochopil, proč se matka mého syna přestěhovala o dva kilometry vedle aby o synovi rozhodoval MÚ Černošice. Postup v řízení byl nakonec opět zhodnocen Veřejnou ochránkyní práv.

Už mě bolí ruce, ale zítra budu pokračovat. Věřím, že se budete divit, co se pod střechou úřadu Černošice děje.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2018 21:55

V průběhu soudního řízení vodila matka mého syna k nechvalně známé soudně trestané "psycholožce", která je zainteresována v mediálně známých kauzách zmanipulovaných dětí. Můžete si o ní přečíst např. tady [www.tyden.cz]

Stejně jako v předchozích případech jsem hledal pomoc u OSPOD Černošice. Do spisu syna jsem založil rozsudek z jiného případu, kdy soud zakázal styk této "psycholožky" s dítětem.

Město Černošice se zachovalo opět neuvěřitelně. Zprávy této "psycholožky", které jim posílala, Město Černošice posílalo za peníze daňových poplatníků rovnou k soudu čímž jim značně přidalo na věrohodnosti. Pouze dodávám, že šlo mimo jiné o hodnocení mojí osoby, přitom mě "psycholožka" nikdy v životě neviděla, což OSPOD Černošice dobře věděl.

No a konečně na mě Město Černošice podalo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože rozsudek, který jsem založil do spisu, abych upozornil na nebezpečnost psycholožky a to jak jí soudy zakazují styk s dětmi jsem neanonymizoval. Dále jeho obsah ve vztahu k mému synovi vůbec neřešil.

Vedoucí OSPOD Černošice mi odmítla umožnit náhled do spisu obsahující podnět (udání) města na mě, svého klienta. Zřejmě proto, že v té době již obsahoval odmítnutí podnětu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podnět byl zjevně šikanózní....

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 30.09.2018 16:54

Syn byl svěřen z přechozí střídavé péče do výhradní péče matky. Především díky MÚ Černošice.

Za dva roky u matky syn přibral 20g, ze dvojek na vysvědčení je čtyřkař.V péči matky dostal prvně v životě hned dvě ředitelské důtky za sebou.

Z důvodu naprosto neuvěřitelného chování MÚ Černošice během soudního řízení jsem podal stížnost, která vyla vedením Úřadu bleskově zametena pod koberec. Opět jsem obrátil na Veřejnou ochránkyni práv.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 30.09.2018 16:57

Dne 17. 9. 2018 jsem obdržel dopis Veřejné ochránkyně práv sp. zn. 1671/2017/VOP/KI ze dne 12.9.2018, kde je uvedeno:

"Po provedení šetření jsem dospěla k závěru, že se OSPOD dopustil pochybení, když při výkonu sociálně-právní ochrany a kolizního opatrovnictví Vašeho syna Matyáše stranil matce a nedostatečně se zabýval Vašimi námitkami o podezření na jeho manipulaci matkou... .

..Domnívám se, že OSPOD k výkonu sociálně-právní ochrany a kolizního opatrovnictví přistupoval zaujatě a stranil matce. OSPOD stranil matce, když navrhl soudu přenesení místní působnosti blíže k jejímu trvalému pobytu, a postupoval diametrálně odlišně v případech Vašich dvou synů. Stranění je subjektivní záležitostí, v daném případě však z jednotlivostí vyplývá, že OSPOD matce stranil."

Starosta opět žádán Veřejnou ochránkyní práv o vyjádření....

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 01.10.2018 15:30

Veřejnost se pochybeních tohoto úřadu pochopitelně nedozví. Přestože veřejná ochránkyně práv 14. 6. 2016 konstatovala pochybení MÚ Černošice (viz. můj třetí příspěvek) na oficiálních stránkách MÚ Černošice se to občan nedozví.

Naopak se v přehledu stížností z roku 2014 (kdy byla moje stížnost podána) dozví, že všechny stížnosti, tedy i ta moje jsou neoprávněné.

[www.mestocernosice.cz]

Takto se krásně vytváří iluze zcela bezchybného úřadu....

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Dlouhénohy (IP zapsáno)
Datum: 01.10.2018 15:44

Nemůžu hodnotit podstatu tohoto nešťastného případu, ale je nutné si uvědomit že OSPOD je výkon státní správy. Statní správa nepodléhá starostovi (Kořínkovi nebo jinému). Starosta řeší pouze otázky týkající se města a nemůže nijak zasahovat do OSPOD (a dalších odborů statní správy jako je živnostenský úřad, stavební úřad, řidičské průkazy)

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 08:56

Za prvé starosta do případu samozřejmě může zasahovat. V jeho kompetenci je vedení úřadu, v jeho kompetenci je personální zajištění vedení OSPOD atd. atd.

To ostatně vyplývá i ze zákona o veřejném ochránci práv, podle kterého má povinnosti v souvislosti s pochybením právě starosta. (srov. např. § 18) Pokud by neměl kompetence a nemohl vlastně nic dělat, jak tu podsouváte, pak by takto nebyla legislativa postavena.

Navíc mám indicie o tom, že starosta do případu přímo zasahuje (zveřejním)

Je iluzorní, že by odbor na úřade mohl jen tak šikanovat občany mstít se, být podplaceny a to vše by bylo s vědomím starosty, který by nemohl nic udělat.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Dlouhénohy (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 09:31

Černošice je obec s tzv. přenesenou působností státní správy a zaměstnává proto úředníky, které státní správu vykonávají. Státní správu tito úředníci vykonávají podle zákona, nemůžou si do toho nechat od nikoho mluvit, ani od starosty. Úředníky vykonávající státní správu vede tajemník úřadu, to je jejich jediný nadřízený. Tajemník úřadu pak už dalšího nadřízeného nemá (ani starostu). Rada města může tajemníka pouze z nějakých zákonem daných důvodů odvolat.

Lidsky chápu vaše rozčilení a opakuji, že podstatu sporu nemůžu hodnotit. Jen upozorňuji na vaše nesprávné chápání fungování státní správy a městské samosprávy ve městě. Pokud chcete v této věci něco dalšího podnikat, nastudujte si to nebo se o tom s někým poraďte. Jinak budete střílet špatnými náboji a, možná zbytečně, vaše stížnosti díky těmto formálním omylům budou shozeny ze stolu.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 09:44

Nezlobte se, ale já platím řádně daně. Nehodlám si nic studovat, pouze chci aby úřad fungoval a pokud je v jeho čele starosta, pak má činit po takovém zjištění příslušné kroky. Mimochodem veřejná ochránkyně práv po něm chce vyjádření, jaké kroky k nápravě pochybení provede. Chcete tady tvrdit, že ani ona tomu nerozumí, když neví, že on chudák musí jen koukat jak jeho úřad řádí?

Ať již jde o interpelace, či návrhy na Radu města. To je občanům jedno

Nemůžete přece chtít po občanech, aby měl každý právní vzdělání zaměřené na samosprávu proto, aby dokázal přežít jednání s úřadem Černošice.

Vyvolávat těsně před volbami představu, že chudák starosta se musí jen nečině koukat, jak mu úřad likviduje občany je nesmysl.

Pokud by tomu tak bylo, pak by se na to jistě morální člověk nedokázal koukat a do vedení takového úřadu by jistě nyní nekandidoval....

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Dlouhénohy (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 10:57

Já se vám jen snažil pomoci, ale dělejte jak myslíte. Fungování úřadu je dané v prvé řadě zákony, nikoliv starostou, a ty zákony ani starosta změnit nemůže.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 11:55

Děkuji, ale vaše argumentace o tom, že z důvodu neznalosti zákonů jsou moje stížnosti zamítány je lichá. Pokud by tomu tak bylo, tak by v obou případech Veřejná ochránkyně práv neuvedla, že šlo o pochybení úřadů. Tedy že stížnost byla vždy důvodná.

Víte, možná s radou počkejte do konce. Syn totiž nakonec i zásluhou MÚ Černošice utekl z domova.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: VR (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 12:19

Musím zde zcela podpořit člověka, který má trpké zkušenosti s vyřizováním stížností tajemnicí městského úřadu. Naše stížnost směřovala na práci stavebního úřadu Černošice. Paní tajemnice věc vyřídila tak, že se šla zeptat pracovníků stavebního úřadu, co si o naší stížnosti myslí. Oni vše popřeli, tak nám napsala, že nic, co tvrdíme, není pravda a basta! Nenamáhala se ani jakkoliv vyvracet naše důkazy. Prostě se k nim vůbec nevyjádřila. Pouze konstatovala, že nemáme pravdu a hotovo! Obrátili jsme se také na starostu a ten nám napsal, že nemůže nic dělat, protože stavební úřad je nezávislý! Mám rovněž pocit, že přístup paní tajemnice je neprofesionální a někým či něčím ovlivněn. O starostovi to ovšem vypovídá, jaký má tým a jak radnice skutečně pracuje. V IL se všichni jenom chválí, ale nedej bože, když po nich něco potřebujete! Nikomu nepřeji zažít chování a přístup těchto "nezávislých" úředníků na vlastní kůži!

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 12:43

Ano naprosto souhlasím, jde o totožný postup. Bezchybnost úřadu se vždy docílí tím, že tajemnice nechá zpracovat odpověď na stížnost vedoucí odboru na který si stěžujete, aniž by cokoliv prověřila. Ti samozřejmě vše popřou. Stejně tak souhlasím, že se tajemnice vůbec nenamáhá vyjadřovat k důkazům, které pochybení prokazují.

K tvrzené nezávislosti stavebního úřadu pouze uvádím, že Hospodářská komora ČR v rámci rekodifikace stavebního práva navrhuje "Vytvoření soustavy státní stavební správy oddělené od územních samospráv" Důvodem pro toto oddělení je problém systémové podjatosti a ovlivňování ze strany úředníků města.

Argument o nezávislosti stavebního úřadu, stejně jako OSPOD je nesmysl...

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 13:51

Tak ještě k tématu, jak chudák starosta nemůže nic dělat protože tajemník a jemu podřízené odbory jsou zcela nezávislé.

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR:

"Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S.: Zákon o obcích (obecní
zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 595, 597, kde se uvádí mimo jiné: „Obecně platí, že do jakékoliv části samostatné působnosti obce mohou zasahovat volené orgány obce, a to bez ohledu na to, že některé ustanovení výslovně svěřuje pravomoc v samostatné působnosti např. tajemníkovi.“ Podle § 110 odst. 4 písm. b) zákona o obcích tajemník obecního úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou. Nemůže být proto pochyb o tom, že tajemník obecního úřadu není ve svém postavení nezávislý."

"Shora uvedený závěr se typicky projevuje ve vztahu starosta a tajemník
obecního úřadu, kdy starosta je oprávněn stanovit a ukládat tajemníkovi pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu k tomuto účelu závazné pokyny. Toto oprávnění starosty vyplývá ze skutečnosti, že starosta je podle § 109 odst. 1 zákona o obcích v čele obecního úřadu (z hlediska organizační struktury obecního úřadu je tedy nadřízen všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, včetně tajemníka), že podle § 110 odst. 2 zákona o obcích je tajemník obecního úřadu (v obcích, kde je tato funkce zřízena) odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi a že podle § 110 odst. 4 písm. b) zákona o obcích tajemník obecního úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou."

"Přezkum činnosti tajemníka v pozici zaměstnavatele je oprávněn provádět
primárně starosta, a to na základě citovaných ustanovení § 109 odst. 1, § 110 odst. 2 a § 110 odst. 4 písm. b) zákona o obcích. To v konkrétním případě znamená, že starosta je oprávněn dohlížet na postup tajemníka a sledovat, jakým způsobem tajemník plní povinnosti jako vedoucí úřadu ve vztahu k zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, tj. jakým způsobem tajemník vede své podřízené, jak kontroluje plnění pracovních úkolů a jejich termíny apod."

Je tedy zjevné, že i proto se obrací Veřejná ochránkyně práv na starostu a nikoliv na tajemníka...

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 02.10.2018 14:07

I já se přidávám k podpoře člověka, který má trpké zkušenosti s vyřizováním stížnosti. Svoje zkušenosti jsem popsal ve vláknu
[cernosice.netmilk.net]
a [cernosice.netmilk.net]
Nakonec mi pomohl vyřešit můj nárok radní ing. Wolf.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 04.10.2018 09:32

No a jak to bylo dál. Soud upravoval můj styk se synem a MÚ Černošice se u soudy vždy přiklonil na stranu matky, tak aby můj styk se synem byl co možná nejužší.

Stejně tak matku MÚ Černošice podpořil ve všem podpořil u odvolacího soudu a i díky MÚ Černošice odvolací soudu změnil rozsudek tak, že o víkendech jednou za 14 dnů musí otec synovi umožnit kroužek hasičů. (který navíc pořádá rodina matky)

To vše přesto, že syn u soudu jasně uvedl, že když je u otce, tak na hasiče chodit nechce, protože se s tátou vídá málo.

Od té doby matka na syna tlačila, aby k otci už vůbec nechodil. Vše vyvrcholilo tím, že syn nedávno za dramatických okolností utekl z domova ke mě.

O jeho příběh se nyní zajímají média a tak byl na titulní straně novin Právo a na novinky.cz a nikdo moc nechápe, jak je možné, že tento stav z velké části způsobil OSPOD MÚ Černošice, který měl syna naopak chránit.

Přečíst si o tom můžete zde: [www.novinky.cz]

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 05.10.2018 08:39

Tohle je velmi smutné. Aby se to dalo dobře posoudit, musel by člověk slyšet popř. vidět protistranu. Více tomu však věřím než nevěřím. Tatínkové jsou v Česku často odsouvání na druhou kolej a nejvíce trpí osobnost dítěte. O přehmatech OSPODů jsem
slyšel častou. Je to o kvalitě lidí, kteří tam pracují. Přeji pěkný den a zdárné vyřešení.

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: Ležmákrátkénohy (IP zapsáno)
Datum: 26.10.2018 10:07

Dnes jsem obdržel rozhodnutí Krajského úřadu o mé další stížnosti na OSPOD MU Černošice.

Krajský úřad pro Středočeský kraj pod č.j. 132189/2018/KUKS dne 15. 10. 2018 uvedl, že moje další stížnost byla opět důvodná neboť "OSPOD zcela opomněl, že primárním nositelem ochrany dítěte bude v tomto případě rodič a nikoliv OSPOD"

Jen připomínám že ze 4 stížností konstatoval ve dvou případech důvodnost Veřejný ochránce práv, a v dalších dvou pak krajský úřad.

Ujišťuji Vás, že takový diletantismus jako předvádí úřad města Černošice v péči o mého syna nenajdete nikde jinde.

Koukám, že tajemnice úřadu končí a hledá se nová. Doufám, že i můj případ byl její pomyslný hřebíček do rakve...

Re: Jak vedou úředníci za naše daně ÚMČ Černošice
Autor: 1918 (IP zapsáno)
Datum: 26.10.2018 22:19

Tajemnice konci a doufám, ze s ni to ukončí i Jiránek. A hádejte kdo bude třetí... smiling smiley))Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.