cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Jdi na stránku: Předchozí123Následující
Aktuální stránka: 2 z 3
Re: Černošická lávka
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 27.01.2016 23:33

Jedním z podpůrných argumentů pro novou lávku zazněl v diskuzi i odkaz na některé nově vybudované lávky. Konkrétně na tzv. "kočičí oči": [www.casopisstavebnictvi.cz]
M.S.

Re: Černošická lávka
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2016 07:47

Zajímavé řešení. Jen tam chybí údaj kolik že to stálo...
Rozteč stávajících pilířů je 30 m, tedy o cca 45% větší než u té silniční.

Re: Černošická lávka
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2016 08:36

30 mega, pokud čtu správně.
[www.vpupraha.cz]
M.S.

Re: Černošická lávka
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2016 12:13

Můj střízlivý odhad pro stavbu přes řeku je tak 45 míčů. Uvidíme.
Vidím jedinou praktickou výhodu - nebude to citlivé na vítr a v případě tisícileté vody slušně průtočné.

Re: Černošická lávka
Autor: Michal Strejček (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2016 13:06

Abychom si rozuměli, "kočičí oči" byl jenom příklad. Co Praha ve vyprojektuje a ve finále zainvestuje nikdo v tuto chvíli neví. Jenom snad, že má být nová lávka posunutá do osy ulice Kazínská.
M.S.

Re: Černošická lávka
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2016 13:56

Jasně. Ale řádově ta cena bude sedět, I konstrukce bude asi podobná - zavěšená mostovka neprojde přes Klub za staré Černošice (panoramata).
S tím posunutím to nebude nijak žhavé - v mezidobí byl jaxi rekonstruován jez... Ale kousek místa k dispozici je a měl by být využit pro nájezd hodný 21. století. Matky s kočárky a babky s RVHP taškami vědí svoje!

Re: Černošická lávka
Autor: OS (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2016 23:56

Honzakův web je zde [broukpytlik.cz]

Re: Černošická lávka
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 08.02.2016 19:10

Kořínku jdi do brusele!!!
[www.ctidoma.cz]

Re: Černošická lávka
Autor: lojzaryba (IP zapsáno)
Datum: 13.02.2016 11:56

po lávce se mi bude stejskat,hlavně po nápisu HEJTA JE NOTOR...

Re: Černošická lávka
Autor: visionaria (IP zapsáno)
Datum: 19.05.2016 13:34

Tak co kořínku, kdy opravěj lávku?

Re: Černošická lávka
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 24.05.2016 09:36

Cíl není lávku opravit, ale pouze zbavit se odpovědnosti. Podle mě bude lávka ještě pár let chátrat a po vyhlášení havarijního stavu bude ve zkráceném řízení povolena stavba lávky nové. Úředník miluje havarijní stavy, je přece ohroženo zdraví obyvatel!!!Pojďme to strhnout!!!...a pak to dáme nějakému kámošovi.
Stejně tak to dopadne s vrtáčkovic vilou naproti vile Těšnovských.
volfovina

Re: Černošická lávka
Autor: černošičan (IP zapsáno)
Datum: 24.05.2016 16:44

To všichni vědí. Jen ta parta zastupitelů pod vedením Kořínka si zas neuvědomila jakou škodu městu darováním lávky udělala - lávka bude stejně nakonec uzavřena a odstraněna. No nic, většina vůdci samozvaných komunit skončí stejně.

Re: Černošická lávka
Autor: rybář (IP zapsáno)
Datum: 25.05.2016 11:29

Nechápu co tady řešíte. Stará lávka je šrot a kdyby se povedlo postavit novou, která nebude dělat ostudu jako tahle, bude to jen dobře.

Re: Černošická lávka
Autor: MichalT nereg. (IP zapsáno)
Datum: 25.05.2016 12:43

Řešíme tady to, že máme vztah k místu, kde bydlíme. Že nám není jedno, jakým směrem se to ubírá. Ona možná ta lávka není kdovíjaký skvost, ale tak nějak k Černošicím patří. Ono kdyby se všechny ty šroty a barabizny zbouraly, tak by dnes nikdo neobdivoval Karlštejn, různé zámečky, vily, ale třeba ani Eiffelovku (původní životnost byl počítána na 100let).

Re: Černošická lávka
Autor: MichalT nereg. (IP zapsáno)
Datum: 25.05.2016 12:54

A ještě bych dodal, že v normální společnosti, by se osud lávky řišil nějakým konsensem, nikoli rozhodnutím "panovníka".
Nota bene pokud se několik let tvrdilo, že není jasné, komu lávka patří a proto se nemůže opravit.

Re: Černošická lávka
Autor: černošičan (IP zapsáno)
Datum: 25.05.2016 13:15

for rybář: Lávka, která nebude dělat ostudu? Myslíte vystavět něco takového jako v Radotíně co se po 10 letech nakloní, tak že na Radotínskou lávku může max. jeden člově? Jak Praha opraví Černošickou lávku, když není schopna po třech letech opravit ani tu svoji novou v Radotíně?

Re: Černošická lávka
Autor: rybář (IP zapsáno)
Datum: 25.05.2016 14:23

Převod lávky na Prahu schválilo zastupitelstvo, ty panovníku.

Já mám k tomu místu taky vztah, možná větší než vy všichni dohromady, a starou lávku za žádnou pýchu tohoto místa nepovažuji. Čím dříve bude nahrazena novou, tím lépe. Jsou i hezké (a funkční) nové lávky, nejenom ta radotínská.

Re: Černošická lávka
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 25.05.2016 15:35

oprava lávky jako důvod předání Praze je zvláštní, vybudování nové nakonec taky - ale beru, že někdo tomu věří a těší se na architektonický skvost, jen mi to přijde jako docela nejistý podnik v mnoha ohledech - asi bude k věci se optat vedení města, jak se matička k "daru" přihlásila. Mně přišla dobrá právě neskvostná obyčejná lávka, která je v pořádku - jen vyrezlé příčníky, které nesou mostovku-podlahu a samotná podlaha. Kdyby se hnuly pilíře, tak to sakra vidíme právě na mostovce a hlavních nosnících, které tvoří zábradlí.

Re: Černošická lávka
Autor: MichalT nereg. (IP zapsáno)
Datum: 26.05.2016 00:35

Pro Rybáře:
hlasování 11:7 po dlouhé diskusi mi moc jako konsensus moc nepřijde...
BTW - viděl někdo ten posudek, o kterém se hovoří v zápisu? - "p. starosta – půjčím vám posudek z
roku 2013, můžu ho dát na web."
Viz strany 7-10 [www.mestocernosice.cz]

Re: Černošická lávka
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 26.05.2016 15:50

co si z posudku pamatuji, tak mluvil o zrezlých příčnících a navrhoval vypracování detailnějšího průzkumu. Nic zásadního ve smyslu rozpadající se stavby jsem v něm nenašel, ale paměť je plastická, takže by bylo dobré ho vidět znovu. Záměr zbavit se lávky je dlouhodobý a mně podivný. Včera pan Kořínek říkal, že s Prahou to trochu vázne. Uvidíme, ale co nebude do prázdnin, bude až po nich a moje zkušenost s předáním Praze nové zkolaudované zkontrolované a v záruce věci je na cca rok, tak tady by to muselo být o tom, jak starosta také zmínil, že Praha chce investovat. Nějakou velkou lávku v ose Kazínské bych tedy vůbec nevítal, ta široká vodní plocha dělá místo hezkým. Jeslti se to ale s Prahou nevyřeší včas, pak by i podporovatelé daru Praze mohli změnit názor a nebylo by od věci předložit návrh na revokaci rozhodnutí zastupitelstva.

Re: Černošická lávka
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 27.05.2016 07:11

Co znamená "trochu vázne"? Praha ten dar nepřijala?
Jinak v posudku není nic o havarijním stavu, čímž se oháněl Kořínek na zastupitelstvu, ale pouze výzva k vypracování detailního statického posudku.

Re: Černošická lávka
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 27.05.2016 09:28

podle sdělení starosty pracují na posudcích, nás požádali o účetní hodnotu, což pan Kořínek zhodnotil, že to vyčíslí jako hromadu šrotu, taky názor :-) Do zastupitelstva HMP to asi hned tak nepůjde, ale možná se to nějak urychlí. Nechci nic předpovídat ani tvrdit.
Termínový kalendář jednání Zastupitelstva HMP v roce 2016
leden 28.1.
únor 25.2.
březen 31.3.
duben 28.4.
květen 26.5.
červen 16.6.
září 15.9.
říjen 20.10.
listopad 24.11.
prosinec 15.12.

Re: Černošická lávka
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 30.05.2016 16:18

takže MHMP záměr lávky patrně myslí vážně. Že by to byl jen podpůrný argument pro převod parkoviště (nejen) pro účely MHD si nemyslím:
Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 17/39
ze dne 26.5.2016
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3190/1 k.ú. Lipence
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I . s c h v a l u j e
úplatné nabytí pozemku parc.č. 3190/1, ost.pl., o výměře 2459 m2, k.ú. Lipence ze
spoluvlastnictví Hany Chaloupkové (id. 1/2), r.č. 495413/016, bytem Podlešín č.p.119 a
Dany Schytilové (id. 1/2), r.č. 515701/096, bytem Praha 9, Kopřivnická 614 do vlastnictví
hl.m. Prahy za kupní cenu 1.800.000 Kč t.j. cca za 732,- Kč/m2 a úhradou daně z nabytí
nemovitých věcí ve výši 72.000,- Kč hl.m. Prahou
I I . u k l á d á
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2016
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-4283
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
D ů v o d o v á z p r á v a
Starosta městské části Praha- Lipence a starosta města Černošice se obrátili na hl.m. Prahu
se žádostí o převzetí lávky pro pěší spojující Lipence s Černošicemi a o majetkoprávní
vypořádání přilehlých pozemků, kdy jak lávka, tak přilehlé pozemky hrají významnou roli při
povodních. Jednotlivé případy, tj. stavba lávky a pozemky, jsou řešeny postupně,
samostatnými předklady. Tento materiál se týká pozemku parc.č. 3190/1, ost.pl., ostatní
komunikace, o výměře 2459 m² k.ú. Lipence, který se nachází mezi ul. Nad Jezem a
Černošická, mezi pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy, v těsné blízkosti řeky Berounky. Podle
sdělení starosty městské části Praha – Lipence je tento pozemek rovněž vhodný jako nové
obratiště autobusů MHD, které by umožnilo prodloužit stávající trasu autobusu MHD a zkrátit
docházkovou vzdálenost obyvatel Dolních Černošic ke stávající konečné stanici autobusu.
S možností prodat předmětný pozemek vyslovily jeho spoluvlastnice souhlas, byl tedy
objednán znalecký posudek na zjištění obvyklé ceny pozemku. Znaleckým posudkem č.
3078/094-2015 byla obvyklá cena shledána ve výši 1 800 000,- Kč.
S takto určenou kupní cenou vyslovily spoluvlastnice pozemku souhlas, jakož i s užitím svých
osobních údajů.
Zároveň však žádají splnění podmínky, že hl.m. Praha uhradí náklady na vyhotovení
znaleckého posudku, uhradí příslušnou daň a vyplatí kupní cenu ve lhůtě 15 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese hl.m. Praha jako objednatel standardně.
K požadavku na úhradu kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od uzavření kupní smlouvy bylo
odborem SVM sděleno, že zaplacení kupní ceny je možné pouze po vkladu vl.práva v jeho
prospěch do KN, přičemž zajištění úhrady ve lhůtě 15 dnů nelze, s ohledem na závazný úřední
postup, garantovat a tedy se k této lhůtě zavázat.
Pokud se jedná o úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, byly spoluvlastnice pozemku
opakovaně vyzvány ke zdůvodnění svého požadavku, jelikož podle stávající platné právní
úpravy je poplatníkem prodávající, přičemž hl.m. Praha tuto platební povinnost na sebe
přebírá pouze ve výjimečných, odůvodněných případech. Spoluvlastnice pozemku však na
svém požadavku trvají, v posledním přípise ze dne 2.3.2016 váží další postup v dané věci na
termín po 1.4.2016, přičemž vycházejí z navrženého data nabytí účinnosti změny v právní
úpravě daně z nabytí nemovitých věcí.
Vzhledem k tomu, že stále probíhá schvalovací proces tohoto návrhu a nelze předjímat,
zda a k jakému datu bude nová právní úprava účinná, jeví se odklad řešení této věci za
neadekvátní potřebě Městské části Praha – Lipence zejm. na zlepšení dopravní obslužnosti
v této lokalitě.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je Radě a Zastupitelstvu hl.m. Prahy předkládán
návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3190/1, ost.pl., ostatní komunikace, o výměře 2459
m² k.ú. Lipence, zapsaného na LV 1711 pro k.ú. Lipence, za kupní cenu 1 800 000,- Kč t.j.
cca za 732 Kč/m² a na souhlas se zaplacením daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 72 000,-
Kč.
Příloha č. 1:
- Výpis z KN, snímek kat.mapy, ortofotomapa
- Přípis Starosty MČ Praha – Lipence a starosty města Černošice
- Doplnění žádosti MČ Praha – Lipence ze dne 10.9.2015
- Souhlas s prodejem pozemku
- Znalecký posudek č. 3078/094-2015
- Korespondence ze dne 24.11.2015, 5.1.2016, 12.1.2016, 19.2.2016, 27.1.2016,a
2.3.2016
- Souhlas s užitím osobních údajů
Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvyUpraveno 1 krát. Naposledy upravil jakub špetlák (30.05.2016 16:32)

Re: Černošická lávka
Autor: Patriot (IP zapsáno)
Datum: 23.10.2016 21:41


Re: Černošická lávka
Autor: MichalT nereg. (IP zapsáno)
Datum: 24.10.2016 20:27

Ano. To je konec. Objekt již neexistuje ;-)

Server Error in '/ina2014' Application.
Object reference not set to an instance of an object.

Re: Černošická lávka
Autor: Patriot (IP zapsáno)
Datum: 24.10.2016 22:40

[zastupitelstvo.praha.eu]

Přesunuto...

Re: Černošická lávka
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 25.10.2016 10:11

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 20/39
ze dne 20.10.2016
k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnického práva k lávce spojující město Černošice s
Městskou částí Praha - Lipence
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I . s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí vlastnického práva k nemovitosti nepodléhající zápisu do katastru
nemovitostí - lávce pro pěší, ukotvené na poz. parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence a na
pozemku parc. č. 4422/2 k.ú. Černošice, která spojuje město Černošice a Městskou část
Praha - Lipence z vlastnictví města Černošice do vlastnictví hl.m. Prahy
I I . u k l á d á
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 25.10.2016
Předkladatel: Rada

Re: Černošická lávka
Autor: Patriot 2 (IP zapsáno)
Datum: 27.10.2016 18:55

Priste jim jeste darujte Korinka. S Krndou si budou notovat.

Re: Černošická lávka
Autor: Cernosican (IP zapsáno)
Datum: 28.11.2016 22:50

Rikam to porad, toho rudeho komisare skryteho za liberala doufam, ze pozerou Starostove. Dalsi mistni komunal co za nas prispeje do serie politickych kreatur. Go!

Re: Černošická lávka
Autor: Patriot 2 (IP zapsáno)
Datum: 02.12.2016 10:35

Hlavně škoda té lávky... Kvalitní politik umí řešit "okrajová" a "nepopulární" témata - tak okrajově by asi nazval akci lávka náš vítěz komunálu. PR aktivity řeší populista.

Jdi na stránku: Předchozí123Následující
Aktuální stránka: 2 z 3


Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.