cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Jdi na stránku: Předchozí1234567
Aktuální stránka: 7 z 7
Re: Přívoz Kazín
Autor: canoe (IP zapsáno)
Datum: 15.07.2016 20:45

World Championships in Krakow, Poland

Top three qualifiers

C1W U23
1) Jessica Fox (AUS) 103.22 no penalties
2) Miren Lazkano (ESP) 104.08 two seconds penalty
3) Kimberley Woods (AUS) 104.58 no penalties

K1W U23
1) Jessica Fox (AUS) 92.61 no penalties
2) Karolina Galuskova (CZE) 94.30 no penalties
3) Kimberley Woods (GBR) 95.39 no penalties

Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 23.05.2018 08:54


Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 27.05.2019 15:42

Děkuji poslanecké sněmovně a všem starostům kolem Berounky.
[zdopravy.cz]

Pan Bergmann se jako "převozník" dle předpokladu neosvědčil. V posledních letech fungoval pouze jako výletní plavba, takže žádná škoda.
Ještě však není vyhráno senát novelu vrátil a zítra se zřejmě rozhodne.
[www.psp.cz]

Re: Přívoz Kazín
Autor: unter (IP zapsáno)
Datum: 08.06.2019 14:52

Stejně mě zajímá, co se tu v těch lidech děje. Přívoz byl jedna z mála posledních věcí, která v černošicích nestála úplně za ho.... a ještě nebyla závislá na veřejnejch penězích.
Ale evidentně lidi mají problém s tím, že na tom někdo vydělá, tak mají radost z toho, že se mu nedaří. Fakt úžasný. Fakt je 30let po revoluci? :-/
Tak se pouštěj hloupý argumenty.
Takže haló:
- že na Berounce plavba s motorem nebyla možná je KEC, na Berounce od rok 2015 plavba se strojním pohonem ve výtlaku možná je, protože se de iure jedná o vodní cestu a to dokonce sledovanou až za Beroun. Že je řeka v mnoha úsecích nesplavná na tom nic nemění.
- to se vyškrtnutím z vodních cest změní tak, že je možnost strojního pohonu 25m od břehu, což není na Berounce reálné, ergo plavba se strojním pohonem dále nebude možná.
Pokud chcete zase zpátky pramici za pětikorunu jako v roce 79, nezbyde vám, než vzít na důchod vesla do teplejch. Jinak to asi nikdo dělat nebude, protože vzhledem k rozložení cest a pěších mostů to v létě pro pár alkáčů z osady asi moc výnosné nebude. Good luck.

Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 10.06.2019 20:45

Milý Unter,
asi by stálo za to si tu 114ku pořádně prostudovat. Právě přívoz pana Bergmana zde byl povolen jen díky velmi kreativnímu výkladu. Pojmy jako plavební dráha, povinnosti spojená s provozem přístavišť prostě ignoroval. Jděte se podívat na vlnobitím vymleté břehy kolem chatových osad...
Alkohol no to je problém, když se denně lodivod vracel po pár pivech a kořalkách, Berounka mu byla dost malá a několikrát to málem poslal do lávky.
A máte pravdu, přívoz paní Kadlecové byl fajn. Plnil pravidelně svou funkci a člověk nemusel čekat na parník s turisty až si doposlechnou smyšlené bláboly o krově dceři na kazínské skále.
A financování? Ropid....
Nejdříve si zjistěte fakta, než budete házet lidi do bolševického bláta.

Re: Přívoz Kazín
Autor: unter (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 08:21

Milý Voliči,

můžete nás, neznalé seznámit s tím, co přesně bylo kreativně vykládáno?
- Berounka JE vodní cesta a provoz lodí se strojním pohonem ve výtlaku JE možný. Není třeba žádné další "povolování", pokud stroj splní předpisy.
- Plavební dráha je určená značkama (červená a zelená bóje) a má zajistit bezpečnost plavby. Pokud značky nejsou, nejedná se o plavební dráhu a v tom případě je za plavbu a její bezpečnost odpovědný kapitán a může využít celou vodní plochu, pokud není určeno jinak. Co přesně ignoroval?
- Povinnosti spojené s provozem přístaviště (nikoliv přístavu!) a vývaziště je pouze povolení od správce vodní cesty a to potřebuje titul od vlastníka (ověřit lze asi snadno, ale není to třeba, protože předpokládám, že jak je v černošicích dobrým zvykem, nejpozději 5minut od jakékoliv každoroční manipulace toto ověřil "odpovědný Volič" nebo jiný Pavlík Morozov teplým bonzem na plavební správě) a řádné označení plavebním symbolem (což bylo). Co přesně ignoroval?
- Tak lodivod měl problém trefit se do lávky asi jako Volič, který se každý den vrací po pár pivech a kořalkách domů a pak nenávidí všechno kolem, tak dávejte, prosím, pozor na přejezdech. Všímáte si, jak jsem stejně lehce jako Vy vytvořil naprosto iracionální argument, že?
- Ropid financoval pouze cestu přes řeku po trase přívozu (asi 7minut), zbytek byl komerční záležitost.
- "Vymleté břehy vlnobitím" made my day :-D Doporučuju na správě povodí zakázat na řece vodu, aby Vám neničila břehy a taky na ČHMI nechat zakázat yugo, aby se to to na Berounce moc nevlnilo.

No vidíte to. Měl jste na výběr - buď použít přívoz, nebo jít pěškobusem. Změna legislativy vás zbaví přetěžkého břímě samostatného rozhodování a do budoucna už budete moct jít tím jediným správným a schváleným způsobem a to pěškobusem a nemusíte se před tím složitě rozhodovat. Ale chápu, že to tak máte rád.

Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 10:00

Je zapotřebí upozornit především na zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 písm. b) platí, že plavbou se rozumí pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě. Pojem přívoz bohužel definován není.
Z uvedené definice je zřejmé, že plavba je takovou činností, která se realizuje na vodní cestě.
Z předkládaného záměru je zřejmé, že spíše o přívoz nešlo – klasickým přívozem je vždy pohyb plavidla v kolmém směru na osu vodního toku – je proto více než sporné, že uvedený záměr byl schválen jako přívoz – nikoliv jako běžná plavba.
V § 3 je vymezen pojem vodní cesty. Je zapotřebí rozlišovat mezi pojmem sledované vodní cesty a nesledované vodní cesty. Sledované vodní cesty se dále člení na cesty dopravně významné a účelové. Dopravně významné cesty lze dále členit na vodní cesty využívané a využitelné.
K druhému pojmu je zapotřebí dodat, že jde o takové cesty, které by mohly být využívány v případě výstavby příslušných objektů (plavební komory, regulační stavby atp.), musí však splňovat kriteria odpovídající vodním cestám dopravně významným (včetně jejich zařazení do tříd, též i plavebně provozních podmínek umístění mostů a jiných zařízení, která je křižují nad nejvyšší plavební hladinou nebo pod dnem těchto cest). Příslušné podrobnosti určuje prováděcí předpis – tím je vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů (zde jsou rovněž mj. vymezeny /taxativně/ v § 3 vodní cesty účelové.)
Uvedený podrobný rozklad uvádím s ohledem na tu okolnost, že v příloze č. 2 uvedeného zákona č. 114/1995 Sb. je sice uvedeno, že úsek Berounky až po říční km. 37,0 je dopravně významnou využitelnou (samozřejmě jen potenciálně v budoucnosti /nikoliv v žádném případě v současnosti/), a to při dodržení podmínek, které jsou kladeny na dopravně významné vodní cesty (viz např. minimální hloubka u tř. 0 o velikosti 1,5 m). Je proto zřejmé, že úsek Berounky by bylo možné využívat jako významnou vodní cestu pouze v případě provedených úprav daného vodního toku spolu s vybudováním příslušných plavebních komor (s rozměry odpovídajícími příslušné třídě). Pokud v daném případě nejde o fakticky provozovanou vodní cestu dopravně významnou, pak by se mohlo jednat o dopravní cestu účelovou. Dolní úsek Berounky však v § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb. citován není. Pak už zbývá pouze poslední varianta, a to, že v daném případě jde fakticky jen o nesledovanou vodní cestu (viz § 3 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb.).
To, že šlo pouze o „přívoz“ působí jako zcela jednoznačný pokus o zcela nepřípustný dezinformační pokus o „obejití“ právního řádu ČR.
Na závěr je pak též zapotřebí upozornit na ustanovení § 29d téhož zákona, kde je uveden zákaz koupání a potápění v místech, kde tím může být ohrožena bezpečnost nebo plynulost plavby nebo jiní účastníci plavebního provozu, kromě jiného též i na trase přívozu. Ve zkratce lze shrnout, že po celou dobu provozování „přívozu“ (který „klasickým“ přívozem není /viz výše/) docházelo k porušování tohoto zákazu koupání v dané trase. V daném případě šlo o přestupek.
Dále bych chtěl upozornit na vyhlášku č.42/2015 o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, kde je v §12 uvedeno v odstavci 1 "Převozník je vůdce plavidla oprávněný vést převozní lod’přepravující nejvýše 12 cestujících.".Toto nesplňuje pan Bergmann na většině pražských přívozů.
Jdu si dát panáka winking smileyUpraveno 2 krát. Naposledy upravil Volič (11.06.2019 10:28)

Re: Přívoz Kazín
Autor: unter (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 11:22

To je ale strašnej blábol, co jste napsal :-D
Tak postupně, jo?

1) Berounka je od km 37 až po soutok s Vltavou vodní cestou sledovanou. Detaily zde:
[plavebniurad.cz]
Jak vidno, z hlediska plavby se jedná o neomezený prostor bez zákazu plavby (patřičné paragrafy jsou citovány). Checked.

2) Vodní cesty se dělí na významné a účelové, hlavně z důvodu přenesení působnosti (něco jako místní a krajská silnice). Účelové jsou vyjmenované a Berounka mezi nimi není, tudíž se legislativně jedná o vodní cestu dopravně významnou a je tedy v kompetenci MD (par. 3 a 4 114/1995). Nejmenší plavební šířka podle par. 5 222/195 je 14m, hloubka 1,5m je technickým parametrem u NOVĚ BUDOVANÝCH vodních cest (a navíc je to parametr vodní cesty, nikoliv lodi. Je to asi jako byste řekl, že návrhová rychlost pro dálnici je 130km/h a tudíž po všech již vybudovaných dálnicích mohou jezdit auta nejmenší rychlosti 130km/h - v tomto případě je to důležité proto, že kdyby nmělo dojít k zesplavnění berounky, bude minimální hloubka udržována na 1,5m), jinak platí ponor lodi plus bezpečnostní marže s ohledem na bezpečnost. V daném úseku checked.

3) Ad polemika o přívozu mě nesmírně pobavila. Správně jste řekl, že termín "přívoz" vodoplavba nezná, protože nic takového v legislativě neexistuje, jedná se pouze o typ lodi "převozní loď", která má schválení jen a pouze pro jeden konkrétní účel a tím je "plavidlo, které zajišťuje přepravu napříč vodní cesty a pro tento druh přepravy je plavebním úřadem schválena jeho technická způsobilost", nic jiného s ní nemůžete dělat. naopak s běžnou lodí scvhálenou pro plavbu můžete vykonávat celou řadu činností a mimo jiné to, co nazýváte přívozem, tedy plavbu z jednoho přístaviště do jiného. Tu můžete vykonávat třeba zaoceánskou lodí, pokud se vám to bude rentovat, protože je to de iure pouze plavba z kotviště do kotviště.To s tím, že pohyb napříč toku vodní cesty není plavba a že "to může dělat jen přívoz", to už teda vyloženě ROFL. to jste si dal toho panáka před psaním, ne? :-D Takže checked.

4) U zákazu koupání se jedná hlavně o přestupek plavce, který do vyznačeného kotviště plaval a nikoliv lodníka. Můžete si sednou na molo a volat na ně měšťáky, protože to pořád kotviště a plavci tam nemají co dělat. Budou Vás mít rádi :-D Při plavbě ve výtlaku platí vzdálenost 3m od plavce. Checked.


5) Ad způsobilost - klasifikace "převozníka" do 12ti osob je opět úlitba tomu, aby převozničit mohli i lidi, co mají pramici na špagátě, tedy "převozní loď" a na MD jednou přijdou se zmačkanou čepicí s žádostí o papír. Ten dostanou za poplatek a pak mohou vykonávat jen a pouze provoz na převozní lodi, nic jiného. Naproti tomu klasické "C" čko, které skládáte pro úplně obyčejné VMP v sobě obsahuje i povolení provozovat přívozní loď, máte to v paragrafu 23 2c 42/2015 a do budoucna oprávnění "převozník" zanikne úplně. Checked.

Pojem "Přívoz" nějak definuje jen ROPID za účelem proplácení nákladů na tuto činnost (a bergmannovi z té půlhodinové cesty proplácí celých 7 minut, s čímž sice taky nesouhlasím, ale budiž), s oprávněním plavby to nemá nic. Provoz té lodi na berounce byl zcela podle práva.

Naproti tomu vyřazení berounky z vodních cest zanikne možnost provozovat na té vodě strojní pohon. Tudíž jeho argumenty JSOU validní, to jste si i sám našel.

Re: Přívoz Kazín
Autor: unter (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 11:39

Jen k tomu ještě dovětek k tomu vyřazení z vodních cest, nad kterým se tu tak juchalo.
Byl to klasický nic neřešící výkřik před volbama, který ale s vaničkou vylil i dítě. Odtud si myslím, že vane vítr, aby občani moc neremcali, že vlastně za to místní spolek nemůže.
Stejným škrtem pera, jakým se to z přílohy škrtlo se to tam dá kdykoliv napsat zase zpátky, fakticky se totiž nezmění nic.
Nezastavilo to ten problém a tím je to, že MD má vyčerpat asi 5giga nebo kolik z evropských fondů do konce dotačního období na vodní cesty a má snahu to vyčerpat děj se co děj, takže práce na přípravě zesplavnění to neoddálilo ani o jeden milimetr. Nutno říct, že se jedná o plán pravděpodobně záložní a jestli jim ty prachy vyzbudou, tak se to prostě pokusí udělat a v průběhu stavby mají čas tu vodní cestu napsat zpátky.
Ale to už bude v dalším volebním období místních zastupitelstev, takže vlastně pohoda.

Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 15:07

Je vidět, že o legislativních procesech nemáte ani páru.
Já jsem zkrátka rád, že se na Berounku vrátili vodáci, rybáři a plavci.
Cirkus Bergmann odjel.Ještě by si mohl odvést ty nevzhledné sloupy z šapitó.

Re: Přívoz Kazín
Autor: unter (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 15:26

Ale to víte že mám. Jen teda od Vás bych takovou poznámku nečekal, viz předchozí debata :-D
Ten romantický pohled na řeku vám závidím, zrovna dolBe není zrovna vodácký ráj, protože proč by sem někdo jezdil, pokud už by projel. Doufám, že vodáky nebudeme dotovat z městských rozpočtů, aby romantice bylo učiněno zadost, když už je máme alespoň v územním plánu. A plavců? Těch je tu nepočítaně, ani nemusí plavat, stačí chodit :-)
Ano, odjel, to se stává. Jen mě zarazila ta podivně racionalizovaná radost nad tím, že syn kulaka už nebude vydělávat nad dělným lidem a berounka bude zas taková pohodová, jako byla v roce 1978.

Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 15:51

V pohodě. Jestli jem se Vás dotknul, tak nerad. Nakonec mě potěšilo, že na tohle fórum ještě někdo leze.A dotace? Jestli partička z Futuristy dostane pár korun od Kořinka a stará plovárna vypadá tak jak vypadá dnes, nepřijde mi to jako vyhozený peníz.
Dole jezdí dost paddlebordů, čož je vetšinou příjmný pohled winking smiley
K dokonalosti tu chybí pouze LudasMati...

Re: Přívoz Kazín
Autor: unter (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 17:09

Ale kdeže, je mi to v zásadě jedno a není smyslem urážet, ale expresivně si pokecat tongue sticking out smiley. Jen se prostě podivuji. Taky mě některý věci prděj, ale buď sem změnil názor, nebo to nechám plynout, ale asi bych se z konce čehokoliv (a to i včetně toho, co se z těch veřejných peněz dotuje, ačkoliv mě to prdí a pár věcí mám v hledáčku - prostě pracuju s tím, co je) neradoval a nepřál tomu konec a naopak, pokud už tu někdo chce něco zajímavýho dělat a nejsou to jen "obcí schválené" věci a lidi, je to jen dobře.
Na plovárně jsem ještě nebyl, nedokážu soudit, naposledy tam byla zarostlá louka. Veřejná podpora je principiálně možná, ale je potřeba u toho dost přemýšlet nad přínosem a jestli to někoho nepoškodí. Pokud se něco, co tu nedejbože má komerční konkurenci, zadotuje (a to i skrytě) a pak zase a zase a zase a zase a když ne, tak to umře a vlastně nikdo kromě veřejnýho rozpočtu a té konkurence, co to tvoří za vlastní, nedojde k úhoně, tak je něco sakra špatně.
Paddleboardy, co jezdí z Dobřichovic k lávce jsou fajn, snad jim to vydrží, alespoň někdo. Vodáci končí v Dobřichovicích. Ale pořád nerozumím tomu, co teda vlastně na tom bergmannovi tak vadilo.

Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2019 22:36

Víte to je těžké. Já osobně jsem se vzacel s čtyřletou dcerou po dvou dnech na Berounce a u kazínské skály mě přivítal rozjetý parník metrovou vlnou. Když se ozvete, tak jediný argument převozníka je "máme to povolené". Postupně se z romantiky stával akorát bordel. Víkendové návaly turistů, přednáška plná lží a nesmyslů hlásaná z lodních reproduktorů, odpadky ve vodě, arogance, ignorace,naštvaní rybáři....
Zkuste si někdy popovídat s kapitány prářských výletních lodí jak se chová firma pana B. v Praze.

Re: Přívoz Kazín
Autor: Volič (IP zapsáno)
Datum: 01.12.2019 16:48

Tak snad naposledy...
[www.nase-voda.cz]

Jdi na stránku: Předchozí1234567
Aktuální stránka: 7 z 7


Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.