cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Jdi na stránku: 12Následující
Aktuální stránka: 1 z 2
Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 17.06.2015 13:45

Dá se podvádět na Radě? Toť otázka. Já jsem se s tím zřejmě setkal.
Jde o to, že Rada rozhodovala na základě podkladů předložených ing. Jiránkem a ten zřejmě nepředložil Radě všechny podklady a argumenty,
které jsem mu poslal. Popsáno je to v dále uvedené e-mailu, který jsem poslal všem zastupitelům. Jen náhodou jsem "narazil" na celý zápis z Rady a uvědomil jsem si jak to ing. Jiránek zaonačil.
Vážení spoluobčané stalo něco podobného, uveřejněte to zde. Pěkný den všem kdo nepodvádí a nekradou. Mike
---------------------------
E-mail zastupitelům:
Zastupitelstvo město Černošice
........................................
Vážený pane!
Na zasedání rady města 2.3.2015 byla projednána moje žádost o náhradu škody na mém nemovitém majetku, která nastala při rekonstrukci vozovky /stavebník – město Černošice/.
Jedná se o bod 12.8 ze zápisu z 16. jednání Rady města Černošice ze dne 2.3.2015
viz příloha 1. : “ Výcuc z rady 2_3_2015.pdf“

Moji žádost předkládal ing. Jiránek a jako důvod pro zamítnutí mé žádosti uvedl:

1) odst 2. bodu 12.8 Zápisu ... : ...Stanovisko pojišťovny k dané věci je takové, že odpovědným
za škodu podle ní přímo vykonavatel prací u domu poškozeného.....
viz příloha : “ Výcuc z rady 2_3_2015.pdf“

2) odst 3. a 4.. bodu 12.8 Zápisu ... : ….Stanovisko právního odboru..... ...Kdo jinému způsobí škodu.... … jste oprávněn ji požadovat po tom, kdo škodu způsobil, nikoli po městě.
viz příloha: “ Výcuc z rady 2_3_2015.pdf“

ad 1
Údajné stanovisko pojišťovny potažmo makléře ing. Jedličkové mi ing Jiránek zaslal 4.12.2015 /viz příloha “Info o tom jak postupují pojistovny.eml“/ . Nelenil jsem a obrátil jsem se na několik pojišťoven s dotazem, jak v takové záležitosti postupují. Obrátil jsem se i na dva pracovníky managementu Renomie, přes kterou řeší město pojistné události. Jejich informace hovoří
o zcela opačném postupu, než je údajné stanovisko makléřky ing. Jedličkové.
Stanovisko z RENOMIA GROUP od Klára Kodua M.A., obchodní ředitelka /viz příloha: Dotaz na pojištovnu _RENOMIA-2.eml/
a od
RENOMIA, a. s., Václav Bezděkovský, ředitel právního oddělení /viz příloha: Dotaz na pojištovnu _RENOMIA-1.eml/,
jsem zaslal ing Jiránkovi 23.12.2014 /viz e-mail v příloze “Info o tom jak postupují pojistovny.eml“/.
Opakovaně /9.1.2015 2x, 10.2.2015 2x/ jsem žádal ing. Jiránka o zaslání
celého e-mailu od makléře ing. Jedličkové a ne jenom prostého textu napsaného do e-mailu, avšak ing Jiránek mi jej nezaslal. Mohu se domnívat, že žádné takové stanovisko /e-mail/ zřejmě neexistuje.
Tím že ing. Jiránek na radě neprezentoval mnou zjištěný názor managementu Renomie, ale jen údajné stanovisko pojišťovny respektive makléře,
dopustil se evidentně klamavého postupu a nepoctivé manipulace.

ad. 2
Právní názor, tak jak byl prezentován ing Jiránkem a jak byl zapsán do zápisu rady je povrchní a zavádějící bez odkazu na příslušná ustanovení OZ. I laika napadne, že ve stanovisku něco chybí.
Jak má vypadat stanovisko v takové věci je zde:
[www.epravo.cz]
a diskuze na černošickém fóru o tomto je zde: [cernosice.netmilk.net]
Obrátil jsem se s dotazem na vedoucí právního úseku úřadu, ale to, zda-li je autorství na právním úseku úřadu, jsem se přes opakovanou žádost, nedozvěděl.
---
Prosím, abyste posoudil jednání ing. Jiránka a případně se zasadil o to, aby ing. Jiránkovi bylo v takovém jednání napříště zabráněno, respektive aby byly vyvozeny vůči jeho osobě taková opatření, aby nemohl na radu podávat klamavé a zavádějící informace. Rada by přeci měla v takových případech rozhodovat na základě odborného názoru, který má oporu v zákonech. Projednání a schválení
či zamítnutí na Radě, je pak více méně jen formální.
S pozdravem

****************************************************
Některé fotky a zmiňované dokumenty je možné prohlédnout zde:
[ok1dbm.rajce.idnes.cz]Upraveno 1 krát. Naposledy upravil ekim (22.06.2015 08:46)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 18.06.2015 17:01

Obeslal jsem 21 zastupitelů. Zatím mám potvrzen příjem e-mailu jen od čtyř a další čtyři krátké odpovědi.Celkem 8 reakcí.
Přišla i odpověď od starosty:
"---------
Dobrý den,
z odpovědi, kterou Vám poslala společnost Renomia, podle mne nevyplývá to,
co v ní vidíte Vy.

Radě byl návrh usnesení předložen s 24 stranami příloh s kompletní Vaší komunikací s panem Jiránkem, včetně fotodokumentace. Prohlášení sousedů mezi nimi zřejmě nebylo, pro posouzení věci nebylo asi shledáno za relevantní. Nejsme ve fázi, kdybychom zpochybňovali nebo prokazovali skutečný vznik škody, naše diskuze se týká toho, že viníkem není město. Ovšem jsem přesvědčen, že
ústně bylo mnou radním sděleno, že samotnou skutečnost vzniku škody prokazujete prohlášením sousedů, tj. tuto informaci měli.
Formálním vyjádřením města bylo rozhodnutí rady, tento můj email prosím považujte za vyjádření mého osobního názoru a ve věcné rovině pouze o odpověď na to, jaké podklady rada měla.
Filip Kořínek
-------------"

Starosta je profík a tudíž odvádí záležitost jiným směrem, respektive zpochybňuje odpověď od Renomie a dělá to rafinovaně /něco konstatuje, ale neříká proč to tak není/
a jistí to tím "osobní názor".
Odpovídám mu e-mailem:
"Vážený pane starosto,
píšete "z odpovědi, kterou Vám poslala společnost Renomia, podle mne nevyplývá to, co v ní vidíte Vy", ale nijak nezdůvodňujete proč tomu tak není.Nakonec o to přeci až tak zcela nejde.
Podstatné je to jak Rada byla s věcí seznámena, jak ji byla prezentována a co jí bylo předloženo jako relevantní. Rada sice do řady podkladů, ode mne mohla nahlédnout,
ale zřejmě rozhodovala podle toho /viz zápis/, co ji naservíroval ing. Jiránek, aniž by k tomu postavil moje vyjádření či stanoviska. Takže je možné, že Rada rozhodovala v dobré víře,
ale na základě manipulace.
Z toho byste měl vyvodit závěry a opatření. Ověřit stanovisko makléřky pojišťovny a zjistit jeli skutečné. Dále zjistit odkud pochází údajný právní názor, zda-li je objektivní nebo účelový. Je-li pravdivé tvrzení, že je
z právního úseku úřadu, atd..
S pozdravem"
-------------------
Příště umístím odpovědi od ostatních, ať je vidět kdo a z které politické strany je ochotný pomáhat občanům.
Pěkný den všem, kdo nepodvádí a nekrade. Mike

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: Nezavisly 2 (IP zapsáno)
Datum: 18.06.2015 22:06

Korinek kryje Jiranka. Jiranek kryje Korinka. Proste vochmatici.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 12:39

Ano, tak to zřejmě je. Mohl bych uvést pár podivných věcí a podivných reakcí u akcí se kterými jsem se osobně setkal. Mike
PS. Slovo vochmatici jsem našel na jedné stránce na internetu, ale k jeho významu jsem se nedopracoval

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: Luďa (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 12:48

Miku, to je trochu úlet ne? Chápu, že cákanec na plotě zamrzí, ale nepřeháníš to trochu? Poženeš to až do Štrasburku?

Osobně nerozumím tomu, kde je pravda, je to v rovině nějakých právních výkladů. Mám jen dojem že osobní zášť a vám kalí úsudek a objektivitu.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: MichalT (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 13:15

Lúďo, proč hned tak útočíte? Když jde jen o cákanec na plotě, tak se k tomu může město postavit čelem, ne?
Zase tu zaměňuje akce a rekace, jako ve vláknu o škole, ve vláknu o trati, vláknu o...
Stejný princip, stěžovatel, který přišel k újmě, je nakonec ten nejhorší??? Bohužel to ale vše jen poodhaluje poměry na radnici.Upraveno 2 krát. Naposledy upravil MichalT (19.06.2015 13:17)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 14:02

Michale přesně - když nic jiného z tohoto vlákna nevznikne, tak alespoň by to mohlo přispět k tomu, aby bylo obyvatelům města jasné - jasnější, jak v podobných případech mají postupovat. S kauzou jsem se zatím úplně neseznámil. Pojišťovna snad pojišťuje pojištěnce-stavitele a ne majitele domu v Černošicích, takže město-objednatel by mělo zajistit, aby stavitel opravil nebo zaplatil a on se pak může bavit s pojišťovnou - je to nějaké divně komplikované a fotky jsou dle mého názoru průkazné. Tyhle věci se dějí přo jakékoli výstavbě docela často a byl bych nerad, abychom si mysleli, že toto je vzorový postup jejich řešení u nás.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: Luďa (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 14:20

To je v pohodě, taky by mě zajímalo, jak to vlastně je a kdo má platit škodu.

Jen se mi zdá, že je to právně dost nejasné a Mike reaguje zbytečně podrážděně a šmahem obviňuje celou radnici z "podivného" jednání, klamání a bůhvíčeho, píše všem zastupitelům a diví se, že mu všichni nestojí frontu u dveří s řešením, atd.

Jako se vším - fakta na stůl prosím, bez emocí, až se ukáže, že to Kořínek s Jiránkem po*, tak jen do nich, ale tak mi to zatím nepřipadá, tak prosím trochu respektu. Dokud nebude právně jasný závěr, kdo to má platit, tak s tím zastupitelé ani zdejší diskutující těžko něco udělají.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 14:30

To Luďo 9.06.2015 13:15
Zdravím! Proč úlet? Myslím, že když se dosáhne toho, aby se jednalo férově na místní úrovní, tak je dán základ k tomu, aby byl pokrok i na krajské a celostátní úrovni.
Takže, ne do Štrasburku, ale tady to chci dořešit a to ať již kladně nebo záporně, ale férově!
Luďo, podívej se na tento odkaz s právním názorem podle kterého rozhodovala Rada : [ok1dbm.rajce.idnes.cz]
a porovnejte s názorem na tomto odkazu: [www.epravo.cz]
Vidíš ten podstatný rozdíl?
Debata na místní rovině o tom je zde: [cernosice.netmilk.net]
K tomu osobní zášt - já ty lidi, co to na úřadu řeší v podstatě neznám, nemám k nim zášt, ale zkritizoval jsem jednou jejich činnost, tak mi to zřejmě vrací.
Víš proč si to myslím Luďo? Protože úřad je pojištěn, ve skutečnosti mu o nic nejde, takže kdyby to dal řešit pojišťovně, tak ta sama vymáhá úhradu od konečného viníka.
Pojišťovna na to má rozhodně větší "páky" (pravníky), než občan sám proti instituci či firmě. Od mocných úřadu je to zbytečný "šprajc" a kdyby jsi četl všechno dopisování v tomto směru,
tak bys možná usoudil to co já, a sice, že je to velmi pravděpodobné arogance moci respektive arogance mocných, potažmo šikana.
Takže Luďo, podpoř to, že se má jednat férově! Nebo ne? Pěkný den! MikeUpraveno 1 krát. Naposledy upravil ekim (19.06.2015 14:58)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 14:57

To Luďa 19.06.2015 14:20
Luďo, neobvinuji celou radnici z podivného jednání, to jsi si špatně vyložil. Tím "podivným jednáním" jsem myslel jiné věci a souvislosti, než zde publikovanou záležitost.
Taky se se nedivím tomu jak píšeš: "že mu všichni nestojí frontu u dveří s řešením". To jsem nikde nenapsal a ani bych to nechtěl. Všem zastupitelům jsem odeslal popis toho, co se stalo a jak se to stalo proto,
aby měli informaci o tom, jak se postupovalo a ptám se, je-li to férový postup? To je nakonec důležitější, než vlastní výsledek konkrétního případu.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: Luďa (IP zapsáno)
Datum: 19.06.2015 14:58

Miku, já nejsem právník a srovnávat si dvě nějaká různá (dlouhá a celkem složitá) právní stanoviska moc neumím a nechci.

Pokud vím, tak město to na pojišťovně zkoušelo a pojišťovna s tím město vyhodila. Tak v čem je ten "šprajc" města, o kterém píšeš? Jako že Kořínek volal předem do Renomie, aby ten požadavek schválně zamítli, protože na tebe má nějakou pifku? Já mám konspirační teorie rád, fakt jo, ale na tuhle asi věřit nebudu...

A pokud pojišťovna plnění odmítne, tak s ní má jít město do nějakého sporu? Co na to říká právnička města? Já mám pocit, že ta také stojí za stanoviskem Renomie nebo ne? Každá pojistná smlouva je také trochu jiná, takže těžko bezhlavě spoléhat na nějaké obecné komentáře na internetu.

Moje rada by byla, vyražte osobně za právničkou města, moc příjemná mladá dáma, nechte si od ní vyložit její názor, řekněte jí svůj pohled, a uvidíte, kam se dostanete. Rada nebo zastupitelstvo těžko rozhodne v rozporu se závěrem, který dostane od svého interního právníka.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: Jitka L. (IP zapsáno)
Datum: 20.06.2015 15:35

Mesto je odpovedne za skodu.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 21.06.2015 10:43

To Luďa 19.06.2015 14:58
ad odst.1
Luďo, nejde o to srovnávat právnická stanoviska, jde o to, jak je to které právní hodnocení vypracováno. Rozdíl spatřuji zejména v tom, že stanovisko projednávané na Radě
se nezabývá tím, jak je to se zodpovědností stavebníka a generální zhotovitele stavby a jeho subdodavateli, dále neobsahuje žádné odkazy na příslušné zákony a rozhodné paragrafy a jen cosi
cituje a to bez určení souvislostí. Zvláštní je to, že to na radě nikomu nepřipadalo podivné. Jsou tam přeci samí vzdělanci a ti se určitě setkali někdy s právním odůvodněním něčeho.
ad odst 2 a 3
Město to u pojišťovný ani nezkoušelo podat! Pouze ing. Jiránek operuje s údajným e-mailem od makléřky pojišťovny. Opakovaně jsem jej žádal o zaslání, ale nezaslal jej,
takže je pravděpodbné, že toto stanovisko je "vycucané z prstu".
ad odst 4
No a co říká právnička města? Na tu jsem se obrátil viz e-mail zde: [ok1dbm.rajce.idnes.cz]
Bohužel starosta ing. Kořínek ji zakázal se tím zabývat viz e-mail zde: [img7.rajce.idnes.cz]
Všimněte si prosím, starosta ing. Kořínek zabránil tomu, aby se vyjasnil právní názor na předmětnou záležitost.
Ještě předtím, než jsem informoval zastupitele e-mailem z 17.6.2015 jsem se zeptal vedoucí právního useku města
(k vidění zde:[img7.rajce.idnes.cz] ) a to i telefonicky, zda-li je někdo z právního úseku úřadu autorem
právního stanoviska (k vidění zde: [ok1dbm.rajce.idnes.cz] ), použitého k argumetaci na Radě.
Luďo vidíš, že jsem se snažil jak jsem mohl, ale jak říká klasik "je to marné, je to marné,...".Upraveno 1 krát. Naposledy upravil ekim (07.08.2015 20:50)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 21.06.2015 10:46

To: Jitka L. 20.06.2015 15:35
Děkuji za názor. Máte-li chuť, můžete jej podložit i argumenty. Diskuze na toto téma je na fóru zde: [cernosice.netmilk.net]
Pěkný den! Mike

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 22.06.2015 08:28

V pátek mi napsal místostarosta ing. Wolf:
"----------------------
Dobrý den pane Baloune,
v reakci na Váš email uvádím, že podklady pro uvedené jednání rady města byly velice obsáhlé a podrobné, včetně fotodokumentace.
Nemám tedy důvod se domnívat, že by odbor investic a správy majetku jakékoli materiály zatajoval či dokonce záměrně nepředkládal.
S pozdravem
Ing. Petr Wolf
-----"
Možná Rada měla vše k dispozici, ale měl čas to někdo z Rady do podrobna studovat, odpovídám:
"Vážený pane místostarosto!
Děkuji za odpověď a informace.
Myslím, že podstatné je to, jak Rada byla s věcí seznámena, jak ji byla prezentována a co jí bylo předloženo jako relevantní. Je pravděpodobné, že Rada rozhodovala v dobré víře, ale na základě manipulace.
Rada sice do řady podkladů, ode mne mohla nahlédnout, ale zřejmě rozhodovala podle toho /viz zápis/, co ji naservíroval ing. Jiránek /1. Stanovisko makleře pojišťovny , 2.Právní názor/, aniž by k tomu postavil jako protipol, moje vyjádření či stanovisko právě k těmto konkrétním bodům.
Vzpomenete si Vy jak to bylo?
Jak se Vám jeví úroveň právního názoru /v příloze/?
Děkuji"

Snahu věc řešit, je vidět z následné krátké odpovědi:
"-----------
Dobrý den,
po neděli si nechám ještě celou záležitost vysvětlit od právního oddělení.
S pozdravem
Ing. Petr Wolf
--------------"
*****Komentář:
Chápu, že Rada na sezení nemůže číst text celé žádosti a v e-mailech /pokud je dostala/ hledat, není-li tam rozporováno předkládané odůvodnění. Rada spoléha na solidnost předkladatele a nepočíta s tím, že by předkladatel jednal s nepoctivým záměrem. Když jsem se dočetl v jiné diskuzi, že starosta by popisovanou záležitost neprosadil na zastupitelstvu, tak ji předložil na
Radě a ta ji schválila, uvědomil jsem si, že podobnou manipulací se dá prosadit skoro všechno. To je velmi tristní zjištění!

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ppp (IP zapsáno)
Datum: 22.06.2015 13:59

škoda, už nám to zase ujíždí z objektivní diskuze o faktech k demagogickému obviňování...

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 22.06.2015 21:33

To ppp 22.06.2015 13:59
Zdravím!
"Demagogie je použití logiky ve spojení s věcmi, které ale logickou vazbu nemají".
Kde to tak nemám?
Napravím to.
MikeUpraveno 1 krát. Naposledy upravil ekim (22.06.2015 21:57)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: nezavily 2 (IP zapsáno)
Datum: 22.06.2015 21:45

Demagogicke obvinovani? Spis se nekdo z veci cernosickych blbe vyspal.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 30.06.2015 11:54

Napsal mi radní Doc. PhDr. Karel Müller:
June 17, 2015 12:34 PM
"..., díky za váš podnět a dotaz, budu se o celé věci informovat na další radě a dám vám eventuálně vědět. ..."
----------------------
Možná se nakonec, někdo najde komu manipulace na Radě vadí.
Odpovědělo mi jen pět zastupitelů. K manipulaci se přímo nikdo nevyjádřil.
Tak jsem všem poslal přímý dotaz:
"V návaznosti na můj předchozí níže uvedený e-mail ze dne 17.6.15 prosím o info,
zda-li Vy sám, můžete nějakým způsobem přispět k tomu, aby na radnici byly přijaty takové obecné postupy,
kdy by nemohlo docházet v takových a podobných případech k manipulativnímu jednání popsanému v předmětném e-mailu."

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 04.07.2015 09:23

Další odpovědi:
"informace o zdroji podkladů pro rozhodnutí rady se rozcházejí, členové rady to interpretují jinak než Vy a pokud členové rady vyhodnotí předložené materiály (a ústní vysvětlení, to je často stejně tak důležité) jako postačující, je to jejich rozhodnutí, které já jako zastupitel respektuji."
........
"K Vašemu současnému dotazu, aby město postupovalo solidně vůči svým občanů. Bohužel i já mám několik negativních zkušeností s postupem radnice. Řešením může být jasná odpovědnost.
Někdy by postačil i otevřený IL, nikoliv manipulativní plátek."
.................
"Plně důvěřuji kolegům z rady a věřím, že se dokáží ve vámi popisovaném údajně
manipulativním jednání p.ing Jiránka dobře orientovat."
..................
"Věřím, že pan Jiránek zvolil ve věci informování rady města standardní postup, aniž měl v úmyslu Vás svým jednáním poškodit. Jistě chápete, že není v možnostech neuvolněných zastupitelů kontrolovat postup jednotlivých úředníků městského úřadu v jednotlivých případech."
..................
"zjistím informace u pana Tajemníka, zda pan Jiránek postupoval podle Organizačního řádu MěÚ."
..................
" S tím, že rada považuje některé informace předkládané referenty úřadu za relevantní a není schopna je podrobit testu souladu s obecnými pravidly, nic nenadělám. ..."Pro mě je standardní postup v každém případe jiný, ale musí odpovídat právu a jak jsem psal - tomu zda "chceme byt dobrými sousedy"."
..................
"dle mého názoru nedokáži z pozice řadového zastupitele zabránit případnému manipulativnímu jednání zaměstnance úřadu, jelikož nejsem jejich přímý nadřízený. Nerozhodujeme o úřednících v disciplinární rovině.
Můj laický názor je, že úřad řídí pan starosta a rada města, úředníky řídí pak pan tajemník Louška. "
-------------
Hm, skoro žádné nazory na tak vážnou věc, skoro nikdo nic neudělá! Nikdo si nechce "pálit prsty"? Důležité je ale to, že o tom vědí a že o tom ví černošická internetová komunita. Dle rady na konci se obrátím na pana tajemníka a starostu. Pěkný den! Mike

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 04.07.2015 09:46

jedno z těch souvětí jsem psal já a jen bych rád zdůraznil, že jsem se úmyslně držel řešení věci škody na Vašem majetku a tam jsem se snažil být důkladný v mezích možností - a neřešil pana Jiránka - to je opravdu věcí rady a nejsem z psaných dokumentů schopen odpovědně posoudit celý kontext, co bylo řečeno kým a tak. Nevylučuji Vaše domněnky, ale jak někde napsal snad Karel Čapek, že úředník je oběť jak občanů, tak politiků - a kde je odpovědnost? Asi tak :-)Upraveno 1 krát. Naposledy upravil jakub špetlák (04.07.2015 09:47)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 10.07.2015 10:25

Věc by měl zřejmě začít řešit starosta, tak jsem mu napsal:
Město Černošice,k rukám pana starosty .
Předmět: ...manipulace ing.Jiránka na jednání rady
8.7.2015
Vážený pane starosto!
Při komunikací se zastupiteli jsem dostal informace o tom, že ve Vaší kompetenci a v kompetenci pana tajemníka je, řešit způsob jednání ing.Jiránka na Radě 2.3.2015 Navazuji na e- .mail, který jsem vám zaslal 17.6.2015 a v němž je toto jednání popsáno.
Doplňuji - manipulaci spatřuji také v tom, jak Radě, ing. Jiránek naservíroval stanoviska /1. Stanovisko makléře pojišťovny , 2.Právní názor/, aniž by k tomu postavil jako protipól, moje vyjádření či stanovisko právě k těmto konkrétním bodům a dále v tom, že údajná stanoviska, dle kterých Rada rozhodovala, nejsou řádně doložena popsáno v e-mailu z 17.6.2015. Je
pravděpodobné, že Rada rozhodovala v dobré víře, ale na základě manipulace.
Jednání o náhradě škody se po setkání s právničkou úřadu mgr. Kopačkovou, se snad ubírá správným směrem. Následně jde o to, předejít přijetím obecných postupů, nebo jejich dodržováním /pokud jsou stanoveny/, zabránění toho, aby manipulativní "praxe" na jednání Rady, jakou použil ing. Jiránek, nebyla možná a aby byl ing. Jiránek za takovou "práci" náležitě "odměněn".

Pan starosta 9.7.2015 odpověděl:

"nedomnívám se, že rada pro své rozhodnutí neměla potřebné informace. Mám Váš email i tak považovat za stížnost na pana Jiránka, která by pak byla náležitým způsobem v rámci úředních procesů posouzena? Do své záležitosti jste již postupně zapojil velmi vysoký počet osob a celková časová náročnost veškeré komunikace podle mého názoru není úměrná. Všech 21 zastupitelů,
opakovaně několik radních, právničku, navíc nás oslovujete jednotlivě, takže čas, který na tom vedení města tráví, se pak mnohonásobně vrství a duplikuje. Nyní by se do celé věci měl zasvětit ještě tajemník úřadu, aby ji dokázal posoudit? Pokud na tom budete trvat, budeme to samořejmě v souladu s našimi interními pravidly akceptovat a Váš email posoudíme jako stížnost
(i když tak formálně není označen), ale ničemu zásadnímu to asi nepomůže. Jestli nejste spokojen s rozhodnutím rady, můžete ji požádat o revokaci jejího rozhodnutí nebo se obrátit na nadřízené orgány nebo soud. Nechápu takový postup v době, kdy se jednání ubírá správným směrem. Osobně se ale domnívám, že vůči Vám postupujeme korektně, resp. v posledních týdnech až
nadstandardně (některé věci lze shodně prohlásit, i když nejsou prokazatelné – v tomto snažíme se dospět ke kompromisu). Opravdu chceme tuto věc ukončit v rámci možností města k Vaší spokojenosti. Nemohli bychom se na toto soutředit? Spravujeme veřejné prostředky, jsme z veřejných prostředků placení a naše časová kapacita by měla být využívána pokud možno efektivně. Děkuji za pochopení."
-----------------
Starosta, jako téměř vždy, odvádí pozornost do jiných směrů, než je jádro věci, což je s podivem vzhledem k tomu, že volební hesla a programy byly takovéto:
"Hájit zájmy současných obyvatel města"," Spravovat město transparentně pod kontrolou občanů","Zasadíme se o přijetí etického kodexu zastupitele a úředníka", "úřad bude fungovat jako služba občanům" , "budeme trvat na profesionalitě a korektnosti úředníků".
Občané co tomu říkáte? Jen se na nějakou nekorektnost ukáže, tak je to zatěžující. Je ale možné že staré volební programy neplatí. V posledním volebním programu jsem takové pěkné sliby neviděl.
Všimněte si také toho, že starosta mgr. Kořínek již předjímá výsledek "ničemu zásadnímu to asi nepomůže".
Pohodový den přeji všem vstřícným lidem.MikeUpraveno 1 krát. Naposledy upravil ekim (24.08.2015 18:06)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: milý miku (IP zapsáno)
Datum: 10.07.2015 11:32

já být starostou, tak jsem tě poslal do patřičných mezí už výrazně dříve a výrazně ostřeji

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 10.07.2015 12:05

To milý miku 10.07.2015 11:32
"taky tě miluju"

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 10.07.2015 13:44

sytý hladovému nevěří :-)

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 24.08.2015 18:35

Dobrý den!
Prázdniny končí, záležitost "Klamal ing. Jiránek na Radě? " pokračuje.
Z informací od podatelny a pana starosty jsem se "dopracoval" k nutnosti, podat tuto záležitost na úřad jako stížnost. Bez toho by se patrně vážně neřešila. Stížnosti jsou vlastně dvě.
Tady je text stížností:

5.8.2015

1. Stížnost na jednání radních na Radě 2_3_2015
2. Stížnost na jednání ing. Jiránka na jednání Rady 2_3_2015
---------------------------------------------------

ad. 1 "Stížnost na jednání radních na Radě 2_3_2015"
Vážení paní a pánové radní.
V tomto bodu nejde ani tak o stížnost. Jde o námět pro vylepšení rozhodovací činnosti na Radě. Stížností jsem to nazval, na základě e-mail komunikace s panem starostou a podatelnou městského úřadu. Dále uvedené posílám jako příspěvek k možnému zavedení obecných zásad a postupů při projednávání věcí na Radě. Věřím že Rada jednala a přijala rozhodnutí v dobré víře, avšak „naservírování“ mé záležitosti bylo provedeno předkladatelem mé žádosti ing. Jiránkem tak, že výsledek byl předem téměř na 100% dán. Konkrétně jde o to, aby právní názor obsahoval určené náležitosti, aby nebylo možné předložit právní posudek bez uvedení autora a zadaní.
Dále aby to samé bylo uvedeno u dokumentů, podle kterých „ve finále“ Rada rozhoduje.
Dále by předkladatel měl mít povinnost při předložení „jeho“ stanoviska /např. Stanovisko makléře  pojišťovny , Právní názor apod. /, postavit jako protipól, vyjádření či stanovisko žadatele právě k těmto konkrétním bodům. Chápu to, že na Radě není čas hledat a studovat kdesi mezi papíry zasunuté stanovisko či oponenturu. Právě proto by měl být předkladatel povinen Radě takto řádně dokumenty připravit.
.................................
Ad 2 "Stížnost na jednání ing. Jiránka na jednání Rady 2_3_2015"

(I když jsem původně chtěl jen informovat zastupitele o možné manipulaci a nechat na nich jak s touto událostí naloží, tak jak posléze vyplynulo z e-mailové korespondence s panem starostou a s dalšími lidmi, tak je správné učinit podání v této záležitosti jako stížnost.)
Na zasedání rady města 2.3.2015 byla projednána moje žádost o náhradu škody na mém nemovitém majetku, která nastala při rekonstrukci vozovky /stavebník – město Černošice/. Jedná se o bod 12.8 ze zápisu
z 16. jednání Rady města Černošice ze dne 2.3.2015 viz příloha 1. : "Výcuc" z rady 2_3_2015.pdf"
Moji žádost předkládal ing. Jiránek a jako důvod pro zamítnutí mé žádosti uvedl: 2.1) odst. 2. bodu 12.8 Zápisu ... : ...Stanovisko pojišťovny k dané věci je takové, že odpovědným za škodu podle ní přímo vykonavatel prací u domu poškozeného.....
viz příloha č. 1 : "Výcuc" z rady 2_3_2015.pdf“
2.2) odst. 3. a 4.. bodu 12.8 Zápisu ... : ….Stanovisko právního odboru..... ...Kdo jinému způsobí škodu.... … jste oprávněn ji požadovat po tom, kdo škodu způsobil, nikoli po městě.
viz příloha: "Výcuc" z Rady 2_3_2015.pdf“

K bodu 2.1 Údajné stanovisko pojišťovny potažmo makléře ing. Jedličkové mi ing. Jiránek zaslal 4.12.2015 /viz příloha “Info o tom jak postupují pojistovny.eml“/. Nelenil jsem a obrátil jsem se na několik pojišťoven s dotazem, jak v takové záležitosti postupují. Obrátil jsem se i na dva pracovníky managementu Renomie, přes kterou řeší město pojistné události. Jejich informace hovoří o zcela opačném postupu,
než je údajné stanovisko makléřsky ing. Jedličkové. Stanovisko z RENOMIA GROUP od Klára Kodua M.A., obchodní ředitelka /viz příloha č. 2: Dotaz na pojišťovnu _RENOMIA-2.eml/ a od RENOMIA, a. s., Václav Bezděkovský,  ředitel právního oddělení /viz příloha č.3 : Dotaz na pojišťovnu _RENOMIA-1.eml/, jsem zaslal ing. Jiránkovi 23.12.2014 e-mailem /“Info o tom jak postupují pojistovny.eml“/. Opakovaně /9.1.2015 2x, 10.2.2015 2x/ jsem žádal ing. Jiránka o zaslání celého e-mailu od makléře ing. Jedličkové a ne jenom prostého textu napsaného do e-mailu, avšak ing. Jiránek mi jej nezaslal. Mohu se domnívat, že žádné takové stanovisko /e-mail/ zřejmě neexistuje. Tím že ing. Jiránek na radě neprezentoval mnou zjištěný názor managementu Renomie, ale jen údajné stanovisko pojišťovny respektive makléře, dopustil se klamavého postupu a nepoctivé manipulace.

K bodu 2.2 Právní názor, tak jak byl prezentován ing. Jiránkem a jak byl zapsán do zápisu rady je povrchní a zavádějící bez odkazu na příslušná ustanovení OZ. I laika napadne, že ve stanovisku něco chybí. Zejména není uveden autor a není uvedeno jaké bylo zadání. Jak by mělo vypadat stanovisko v takové věci je na příklad zde: [www.epravo.cz] a diskuze na černošickém fóru o tomto je zde: [cernosice.netmilk.net]
Obrátil jsem se s dotazem na vedoucí právního úseku úřadu, ale to, zda-li je autorství na právním úseku úřadu, jsem se přes opakovanou žádost, nedozvěděl.
Je pravděpodobné, že Rada rozhodovala v dobré víře, ale na základě manipulace. Manipulaci spatřuji zejména v tom, jak Radě, ing. Jiránek „naservíroval“  stanoviska  /1. Stanovisko makléře  pojišťovny, 2.Právní názor/, aniž by k tomu postavil jako protipól,  moje vyjádření či stanovisko právě k těmto konkrétním bodům a dále v tom, že údajná stanoviska, dle kterých Rada rozhodovala, nejsou řádně doložena. Prosím, aby jednání ing. Jiránka bylo prošetřeno a ohodnoceno, respektive aby byly vyvozeny vůči jeho osobě taková opatření, aby nemohl na radu předkládat takto zmanipulované podání a zavádějící informace. Rada by přeci měla v takových případech rozhodovat na základě odborného názoru, který má oporu v zákonech. Projednání a schválení či zamítnutí na Radě, je pak více méně jen formální.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Jsem zvědav jak se k tomu úřad postaví.Výsledek zde uveřejním.
Pohodový den přeje
Mike

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 03.09.2015 08:24

Trochu sleduji soudní jednání o Opencard. Tam se radní také spolehali na to, co jim naservírovali úředníci magistrátu a primátor.
Je to tak, že politici mají pocit, že mohou o všem rozhodovat a za nic neodpovídat? Pěkný den! Mike

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 03.09.2015 13:33

"Je to tak, že politici mají pocit, že mohou o všem rozhodovat a za nic neodpovídat?"
Nemají pocit, mají JISTOTU. Jak se lze v mnoha a mnoha případech bohužel přesvědčit.
Problém mají pouze ti, kteří z kategorie "politik ovládaný loutkovodičem" přejdou do kategorie "politik ovládaný polovodičem" a vymknou se kontrole.

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: ekim (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2015 17:18

Moje životní zkušenost - jakmile ve firmě či v organizaci pracuje více jak pět lidí, je tam zpravidla chaos,"pravá neví co dělá levá". Nevím zda-li je to tak i v zahraničí,ale v česku to platí skoro vždy. Obdobné životní zkušenost mám s úředníky a to jak za minulého režimu, tak nyní. Jakmile požadujete v jednom dokumentu či žádosti řešit více jak jednu věc, tedy dvě a více, je obvyklým výsledkem to, že úředník řeší v podstatě něco, co s požadovanou věcí jen zdánlivě souvisí. V lepším případě vyřeší nedostatečně jednu věc, nebo uvede zavádějící argumenty. Proto mne nepřekvapil výsledek respektive vyřízení stížnosti uvedené v tomto vláknu, dle právě popsaného "českého standardu" řešení žádostí a stížností. Odpověď tajemníka ing.Loušky je zde:
[ok1dbm.rajce.idnes.cz]
Takže je zřejmé, že nikdo nebude ověřovat zda-li, stanovisko specialistky Evy Jedličkové opravdu existuje a zda-li opravdu tato údajná specialistka existuje a nebude se ověřovat, zda-li právní stanovisko není jen účelové a ani se nebude zjišťovat proč byla ing Jiránkem Radě prezentována jen tato jejich stanoviska /=manipulace/ a ostatní bylo v elektronické formě kdesi "zasunuto".
Ani se neví, zda-li radní tyto elektronické podklady četli. Doufám ale, že se někteří radní "chytnou za nos" a jednání popsané ve stížnosti jim nebude připadat jako korektní a budou jednat v budoucnu odpovědněji, či dokonce přijmou obecné postupy tak, aby něco podobného nebylo možné. Snad moje snaha v tomto směru nebyla zcela marná.
Pěkný den, všem lidem dobré vůle.Mike

Re: Klamal ing. Jiránek na Radě?
Autor: Honza Louška (IP zapsáno)
Datum: 13.10.2015 13:11

Dobrý den,
prosím autora posledního příspěvku (ekim, 12.10.2015 17.18), aby zveřejnil úplné a nekrácené znění mé odpovědi na jeho podání (úplný scan). Myslím, že by férovost při zveřejňování informací na tomto foru měla být samozřejmostí.
moc díky
Honza Louška, tajemník úřadu

Jdi na stránku: 12Následující
Aktuální stránka: 1 z 2


Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.