cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Jdi na stránku: 12345678910Následující
Aktuální stránka: 1 z 10
Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 13.12.2010 21:24

"Jmenovité hlasování"
Na ustavujícím zasedání města Černošice proběhla mimo jiné volba starosty města, místostarosty a členů Rady města. Zastupitel (nyní starosta města) pan Filip Kořínek navrhl hlasovat veřejně, tedy aklamací o volbě starosty, místostarosty a společně o pěti členech rady. Slečna zastupitelka Veronika Goldová navrhla hlasovat veřejně a jmenovitě i o členech rady, já jsem navrhnul hlasovat veřejně, jednotlivě a jmenovitě jak v bodě volby starosty, tak i místostarosty a jednotlivých radních. Návrh můj a návrh slečny Goldové byl v podstatě shodný a směřoval k jedinému, aby se postupně jednotliví zastupitelé jmenovitě, tedy sami za sebe vyjádřili hlasováním k podpoře jednotlivých navržených kandidátů. Návrh nebyl přijat, zastupitelstvo hlasovalo aklamací jako jeden celek tak, jak navrhnul pan Filip Kořínek. Paradoxem je, že hned jeden z prvních návrhů Věcí Černošických odporuje jednomu z volebních bodů tohoto politického uskupení – cituji: „Zavedeme jmenovité hlasování zastupitelů a radních“. Problém ovšem spatřuji především v tom, že i přes mé souhlasné stanovisko s účastí některých navržených kandidátů v Radě města, jsem byl s ohledem na jiné navržené kandidáty, s jejichž účastí v radě města nesouhlasím, nucen hlasovat proti složení Rady města jako celku.
Hlavním úskalím volby Rady města byl pan Petr Wolf, který je zaměstancem IBS Rokal, jež má doposud s městem Černošice vzájemně nevypořádané závazky týkající se centra Vráž, které IBS Rokal nemůže řešit jinak, než jednáním s vedením města. Bohužel příslib paní místostarostky Daniely Göttelové, že pan Petr Wolf je členem skautské organizace a tudíž žádný střet zájmů nehrozí je zcela irelevantní.
M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 13.12.2010 22:51

pane zastupiteli Strejčku,
proč manipulujete se slovy? Snižujte tím svou opoziční hodnotu a to je škoda! Jste si jistý, že paní Gottelová řekla přesně to, co píšete? Napište nám raději jak byste řešil vzájemně nevypořádané závazky týkající se centra Vráž, které IBS Rokal nemůže řešit jinak, než jednáním s vedením města a o jaké se jedná. Bude to lepší než vytváření dojmů.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 13.12.2010 23:05

Pane Dude, věřte nevěřte, ale to vážně na zastupitelstvu zaznělo. Co se týče závazků vůči IBS Rokal - vzhledem k tomu že dlouhodobě svoje názory neměním schválil bych změnu ÚP, která legalizuje věžičku (na rozdíl od VČ, kteří kolem toho udělali mediální humbuk jsem tak již jednou hlasoval, byli jsme tehdy bohužel pouze dva :-), bytový dům se bude stavět tak jako tak, takže k řešení tady už celkem není co a místo kulturáku bych koupil učebny, protože sálů na pořádání kulturních pořadů máme v Černošicích celkem dost (Slánka, U Králů, Jedličkárna, Club Kino, Pod Lípou ...) A navíc učebny mají lepší likviditu v případě, že by se ukázalo, že je nevyužijeme. Předpokladem je samozřejmě stanovení ceny, která bude odpovídat smluvním podmínkám, což byl doposud trochu problém.
S pozdravem M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 00:03

Nezaznělo tam, že pan Wolf je skaut a proto nehrozí konflikt zájmů. Teď už místostarostka řekla, že pan Wolf je je vedoucí skautů a mohl by tedy být fér a že o věcech týkajících se IBS Rokal/město se zdrží hlasování. Pan radní Wolf uvedl, že IBS mám na vše vydaná územní rozhodnutí a tudíž nevidí kde by v budoucnosti konflikt zájmů vznikal a také uvedl, že ve stavební komisi seděl již v předchozím vol. období. Jste na Váš standard hodně nepřesný a děláte z místostarostky naivku - vlastně ji urážíte a to Vám nesluší!
S výbavou města sály s Vámi souhlasím až na to, že jsou malé, ale to by tento opravdu nevyřešil - třeba nalákáme kvakery nebo mormony a oni něco postaví pod školou:-)
Takže chápu-li Vás dobře, jste za vyřešení věci s IBS v souladu se smlovou?

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 00:39

Pane Dude, doslovně máte pravdu, v přeneseném slova smyslu jsem nenapsal nic jiného. Ale to není podstatné. Sály většinou nejsou menší než ten na Vráži a navíc mají odpovídající zázemí včetně zajištěného provozu. Za vyřešení celé věci jsem jak jsem napsal. Určitě nebudu pro, abychom míchali dohromady pokutu, věžičku, bytový dům a kulturák s učebnami do jednoho balíku, jak to svého času navrhoval pan Kořínek. To se skutečné ceny těžko dopočítáme. Navíc s pokutou rozhodnutí zastupitelstva nemá nic společného, je to věcí státní správy. Pokud VČ změní na legalizaci věžičky názor a nebudou ji chtít zbourat, jak paní místostarostka svého času také navrhovala, budu jenom rád. Co se smluv týče, ty jsou tak špatné, že kdybychom se jich striktně drželi, skončí to celé u soudu. Proto nezbývá nic jiného než dohoda. Pokud možno bez finanční ztráty města (již teď nás centrum Vráž stálo cca 2 mega a přitom nic nemáme) a poměrně vysokých každoročních nákladů na provoz.
M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 08:09

ok, je to takový zvláštní problém a bylo by vhodné jej vyřešit. Nevidím rozdíl ve spojení všech "aspektů" problému v jedno nebo v řešení po částech - stejně by měla být dohoda nebo dohody mezi dvěma subjekty a jestli to bude ve více částech nebo v jedné je fuk, ale souhlasím, že některé věci spojovat nelze. Dejte pozor na přílišný formalismus. Zdá se mi, že místní politika je moc o tom kde, kdo, kdy, co a jak spíš než o věcném přístupu. Důležité je nalézt řešení a to uplatnit - doufám, že VČ naleznou slušné řešení a uplatní sílu svého mandátu - tato kauza je dost otravná a nedodělané věci mají špatnou auru.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: lojzaryba (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 11:38

až na pár věcí,kerý se nastěstí dodělat nestihli :-)))

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 11:42

jo jasně, ale ty měly auru špatnou od začátku.-)

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Enzila (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 15:19

Ahoj Michale,
koukala jsem do záložky "Step by step".
Máš tam složení komisí.
Nikde jsem ale nenašla složení těch dvou výborů - kontrolního a finančního (?). Je už hotové? Nebo to bude ještě předmětem dalších jednání?

Jen tak ze zájmu se ptám :-)))))

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 17:09

Tak je to tam :-)))
M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 14.12.2010 17:34

Dude, na tu dohodu jsem sám zvědav. Jenom připomínám, něco z doby nedávno minulé:
[www.bezkorupce.cz]
a aby to bylo vyvážené:
[praha.idnes.cz]
M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 15.12.2010 00:07

"Proč jsem nepodepsal Etický kodex"
Na jednání zastupitelstva dne 9.12. 2010 předložil pan starosta Filip Kořínek všem zastupitelům k podpisu Etický kodex zastupitele města Černošice. Já svůj podpis pod dokument nepřipojím.
V prvé řadě, je význam podpisu každého takového kodexu vždy pouze formálním stvrzením způsobu jednání zastupitele. Žádný podpis nezaručí voličům, že se podepsaný skutečně bude chovat eticky a nepodepsaný začne krást. Než věcný dokument, jde tedy především ve své podstatě o nic neřešící gesto. Hlavní mojí výhradou proti předloženému textu je ovšem fakt, že kodex nespoléhá pouze na kontrolu ze strany veřejnosti, ale rovnou stanoví kdo a za jakých podmínek bude kontrolu etického chování zastupitelů provádět.
Zastupitelé, kteří se svým podpisem k etickému kodexu připojí, každoročně předloží Kontrolnímu výboru oznámení o svých činnostech a majetku. V něm uvedou všechny své funkce či pracovní pozice ve všech právnických subjektech, veškeré vlastnické podíly v obchodních společnostech a veškeré nemovitosti v jejich osobním vlastnictví, nacházející se na území katastru obce.
Samotný tento požadavek systematického sběru informací o majetkových poměrech zastupitelů považuji vzhledem k nedotknutelnosti a ochraně soukromého majetku a s ohledem na skutečnost, že zastupitelé jsou ve svých funkcích neuvolnění, za zcela nepřijatelný. Funkcí Kontrolního výboru je přece především kontrola jednání vedení města a Městského úřadu, nikoliv kontrola peněženek spoluobčanů.
V neposlední řadě si kladu otázku, zda-li je pro nestranné posouzení možného střetu zájmů zastupitelů dostatečně důvěryhodná osoba, která předsedá kontrolního výboru. Paní Milada Mašatová totiž sama podpořila schválení změny ÚP v roce 2006, kde zcela prokazatelně ke střetu zájmů zastupitelů došlo. (viz. zápisy jednání zastupitelstva města 2002 – 2006).
Jsem rád, že vládnoucí koalice nebere na lehkou váhu potřebu mravného jednání, ale považuji za nevhodné, že vytváří veřejný tlak na všechny zastupitele, aby ji stejně formálním způsobem následovali. Tento poněkud zastřený zárodek potlačování rozdílnosti názorů není dobrým signálem, byť se tváří ušlechtile. Historie 40-ti leté vlády jedné strany je v tomto směru myslím dostatečně poučná.
Vytvářet ve společnosti povědomí permanentního podezření z nekalých úmyslů, jež lze předem eliminovat pravomocemi mimo policejní a soudní orgány, považuji v demokratické společnosti za nepřijatelné a z dlouhodobého hlediska až nebezpečné. Jak praví klasik „cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly“.
Proto jsem nepodepsal.

P.S. - 1: Etický kodex:
[www.cernosice.org]

P.S. - 2: Slib zastupitele města:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

P.S. - 3: Zákon o střetu zájmů:
[www.senat.cz]

P.S. - 4: Všichni dobří rodáci:-)
[www.youtube.com]

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: d.gottelova (IP zapsáno)
Datum: 15.12.2010 06:09

Michale, prosím tě, nepoužívej výrazy, které neodpovídají skutečnému stavu věcí - konkrétně "považuji za nevhodné, že vytváří veřejný tlak na všechny zastupitele". Myslím, že na tebe nikdo z naší strany (myslím strany jako strany a ne strany jako strany :-) nevyvíjel nátlak. Naopak Filip Kořínek ti, myslím, psal, že podepsání etického kodexu jsme měli my (VČ) ve volebním programu, resp. přijali jsme závazek, že při zvolení do funkcí etický kodex, který vytvořila protikorupční organizace Oživení, podepíšeme.
Tvoje rozhodnutí nepodepsat on i ostatní naprosto respektují. Já osobně s tím, že ses nepřipojil nemám vůbec žádný problém, naopak, svoboda jednotlivce je pro mě prioritní hodnota. Dokonce (ti) ani jako v dobách minulých nehrozí, že by tě starosta "vláčel" Informačním listem za toto tvoje rozhodnutí.
Měj se :-)
Daniela

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Tomm1 (IP zapsáno)
Datum: 15.12.2010 07:57

A jeeeeeeje, a uz to zrejme "pomalu" zacina :-D. No, konecne si volici uziji :-)

Docela by me zajimalo, jestli VC domysleji dusledky sveho jednani. Napriklad mozne zneuziti takovych udaju u zcela normalnich lidi (zastupitelu), kteri proste jen maji nejake sve nemovitosti (leckdy dosti draze porizene za veskere sve uspory), a treba podnikaji s nekolika spolecnostmi. Ze by vlastneni majetku melo automaticky vrhat na nekoho stin podezreni a jakoby z nej dopredu delat lumpa, pardon, potencialniho lumpa ??? Nebo naopak z "toho s holou prdeli" delat uzasnaka ??? No nic. Me osobne to presne zapada do drivejsiho stylu VV a posleze VC. A co na to zakon (otazka pro zastupce VC) ?? Ze by dovoloval shromazdovat a zverejnovat takoveto informace ? No, vzhledem k tomu, jak se tlacime do EU, a jak prebirame ruzne nesmysly a kocourkovska narizeni, navic jeste zprisnena "ceskou horlivosti", bych se tomu uz snad ani nedivil. Nejtragikomictejsi na techhle snahach je, ze chytit se do techhle "nastrah" necha jen opravdovy diletant a trouba, protoze skutecny padouch si to vzdy zaridi tak, aby vypadal ciste :-). Podpis jakehokoliv caru papiru totiz nezaruci nikdy vubec nic a je dobry tak akorat pri absenci papiru na zachode. Vetsinou je podpis podobnych caru papiru jen tezky alibismus slouzici jako zasterka pro cokoliv jineho, jen ne pro to, co je na nem napsano :-). Mimochodem, co se bude dit (pripadne co to bude dokazovat), az se u nekoho ze zastupitelu co podepsali ukaze, ze se neco v jeho "pomerech" zmenilo ??? :-) :-) Co to tedy bude vlastne rikat ??? :-) :-) Trochu blbe se mi vkrada odpoved, ze jedno velke prd (cimz se jen potvrdi alibismus a zbytecnost toho caru papiru), ale asi jsem prilisny skeptik :-D

A opravdu se uz nemuzu dockat potvrzeni, ze kostlivci vlastne nejsou kostlivci, a jsem take moc zvedav na to, jak se zacnou mirnit tvrzeni o kradezich a podvodech, respektive, jak to casem utichne, protoze nebude o cem psat - bude proste potreba resit bezne problemy obce, pri kterych i VC slapnou casem sem tam do vetsiho nebo mensiho hovna (pravda, ruce jim mozna zustanou ciste :-D ), pripadne nekomu "nechtic" prislapnou kuri oko :-) (tak jak se to stava, kdyz clovek musi realne neco delat, a ne jen z opozice kritizovat)Upraveno 1 krát. Naposledy upravil Tomm1 (15.12.2010 08:05)

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 15.12.2010 08:59

Danielo, ten podpisový arch proběhnul i s krátkým komentářem pana starosty na veřejném zasedání zastupitelstva. Na schůzi VČ si podepisujte co chcete ale jakmile to podáte takto, tak promiň, ale nejedná se již o věc čistě stranickou, ale veřejnou. Jestli si pan starosta myslí, že jsem se po dobu svého působení v zastupitelstvu nějakým nezákoným způsobem obohatil, ať vznese obvinění. Jestli si jenom myslí, že tu možnost mám, tak tě ubezpečuji, že ji mám jako všichni ostatní. Podpis čehokoliv na tom nic nezmění. Už jednou jsem se v souvislosti s nezákonými odposlechy vyjádřil, že mi podobné "fízlácké" praktiky nevoní. Tohle spadá do stejné kategorie. Mě to vadí, panu starostovi to pomáhá při jeho rozhodování. Jak sám potvrdil na prvním zasedání zastupitelstva.
Měj se M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: d.gottelova (IP zapsáno)
Datum: 15.12.2010 21:27

Michale, jsem asi trochu mimo, protože jsem tam v tomhle bodě programu už nebyla. Souhlasím s tím, že podepsání etického kodexu je individuální věcí každého zastupitele a nelze k tomu nikoho nijak nutit,nelze dokonce ani vytvářet pocit nátlaku. Jestli jsi to tak cítil, tak ačkoliv jsem tam nebyla, se ti omlouvám.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 15.12.2010 22:17

Nemusíš, já se stejně nedám :-) Jenom jsem si tak říkal, když jsem se díval na zastupitele jak jim ten papír koluje rukama, zda formáty typu zástupce primáře kardiochirurgie a další určitě schopní lidé mají něco takového zapotřebí absolvovat. Zdá se mi to hodně pod úroveň. Ale jak říkáš, je to každého věc.
Měj se M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 16.12.2010 07:48

rozhodně je to snaha o vylepšení náhledu na radnici a dobrý směr, ale musím souhlasit, že je to příliš - navíc pro jednotlivé zastupitele, kteří - ve vší úctě - toho asi moc neovlivní, sedí tam za pár šestáků a jejich kvalifikací je jejich zvolení, proto není třeba je nadále testovat. Město řídí starosta a rada a "úniky" jsou nejvíc v "běžných" rozhodnutích - pro ně je něco takového adekvátnější a hlavně by s tím do toho šli, ale opozoční zastupitel - proč?? - ten svým "nekalým" jednáním ovlivní nejvíc svůj výsledek v příštích volbách.Taky se dá souhlasit s obavou z úniku informací - zvláště v podmínkách našeho města kde komunikace mezi sousedy je na vysoké úrovni.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: qqq (IP zapsáno)
Datum: 16.12.2010 09:23

Pane Dude55, zdá se mi to nějak zmatené, nerozumím tomu.
O jakém úniku informací tady je řeč?
Asi se mýlím, ale doposud se mi zdálo, že VČ hlásaly "otevřenost" a "nezatajování informací". Díky tomu vyhrály komunální volby.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: qqq (IP zapsáno)
Datum: 16.12.2010 09:36

Už samotný fakt, že něco takového bylo předloženo na veřejném zastupitelstvu, je zarážející.

Jaký je mandát občanského sdružení Oživení, které tento "etický kodex" vyplodilo, že je to bráno jako "berná mince"?

Nemáme dostatek zákonů? - pokud jsou špatné a nevyhovují komunálním podmínkám, je nasnadě volat po zlepšení těchto zákonů. Jestliže zákony dovolují "krást v mezích zákona", pak jsou to špatné zákony.

Pamflety různorodých občanských sdružení, které si osobují právo na morálku, nevyřeší marast v naší společnosti, spíše ho ještě podpoří.

Je věcí každého člověka-zastupitele, jak se ke své funkci postaví. Mělo by to být věcí jeho "osobní cti", a pak jsou podobné akce zcela zbytečné.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 16.12.2010 09:43

nemluvím o VČ, ať si nastavují pravidla jaká chtějí a ctím to. Jen mi přijde zbytečné aby "řadový" zastupitel měl ohlašovací povinnost. Myslím, že je zbytečné aby určité údaje o zastupiteli byly "veřejné" - tím jsem mínil únik informací (osobních). Něco jiného je "otevřenost" a "nezatajování informací" - to se má spíš týkat toho, jak vedení města rozhoduje a jak nakládá s prostředky a majetkem - dříve to bylo příliš pod pokličkou a to se změnit musí. To ale není o tom, že budeme znát detilní majetkové poměry zastupitelů. Už jsem se vyjádřil srozumitelně?

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: qqq (IP zapsáno)
Datum: 16.12.2010 09:51

OK.
Dík, s tím souhlas

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 11.03.2011 00:35

"O potřebné se postará město"
V I.L. březen 2011 je poměrně obšírná informace o převzetí teréních sociálních služeb městem Černošice a o zrušení denního stacionáře. V textu bohužel chybí vyjádření Farní charity Neratovice, která doposud tyto služby zajišťovala. Takže pro dokreslení celé situace viz.zde: [podskolou.cholerik.cz].
M.S.Upraveno 1 krát. Naposledy upravil Michal Strejcek (11.03.2011 00:40)

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: d.gottelova (IP zapsáno)
Datum: 11.03.2011 00:46

Farní charita Neratovice o zveřejnění svého stanoviska v IL nepožádala. To na úvod.
Důvody, které vedly sociální komisi, jejíž předsedkyní je Hanka Řepová (delogovaná sem VPM), resp. radu města k ukončení spolupráce s FCHN byly četné:
- neprůhledné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města ve výši 280 000 Kč v roce 2010 a stejně neprůhledné vyúčtování dotace z roku 2009 (konstatoval Kontrolní výbor i já osobně)
- opakované stížnosti klientů na nadměrné střídání pečovatelek, které vstupovaly do obydlí klientů, na nejasnosti při účtování služeb klientům, atd.
- nevyužívání denního stacionáře klienty Černošic (v průměru 1 klientka z našeho města cca 1 x týdně vyjma zimního období)
- zájem města poskytovat tyto služby vlastními silami (obvyklá praxe mnoha, přesněji většiny, měst)

Dnes jsem osobně s novou paní pečovatelkou objela několik klientů, u všech jsem se setkala s pozitivním přijetím této změny, někteří mi zopakovali stížnosti na pečovatelky Farní charity, zejména panují obavy z toho, že pečovatelky mají klíče od jejich domů, takže nyní nabízíme klientům pomoc při sestavení žádosti o jejich navrácení.

DG

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 11.03.2011 01:00

Také tam chybí odpovědi FCH na tvoje výše uvedené výtky, které osobně zástupci FCH sdělili zastupitelstvu na jeho posledním jednání. Ale to už měla být práce nové paní redaktorky I.L.
M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Karel Holub (IP zapsáno)
Datum: 12.03.2011 11:27

Ahoj Michale, jakožto člen Kontrolního výboru bych Ti to nastínil z této strany: i Ty jsi předložil vyúčtování své činnosti, měl jsi to v téměř bezvadném stavu a tím pádem jsi u nás všech důvěryhodná osoba, hodná úcty a případných dalších dotací. Ale FCHN a ještě jeden další výtečník to tak neučinili, zřejmě předchozí Kontrolní výbor to po nich nikdy nepožadoval, nebo to v té - slušně řečeno bohémské - podobě považoval za dostatečné. Tím pádem vysvětlování dam z FCHN na schůzi zastupitelstva nelze brát vážně a ani další sycení jejich činnosti penězi z polorozvrácené obecní kasy by nebylo zodpovědné. Myslím, že by ses klidně mohl s podobou jejich vyúčtování seznámit, aby Ti bylo jasné, proč se věci vyvinuly takto. Asi bude lepší se v tom dále nenípat. Zdravím Tě, Karel

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 13.03.2011 05:09

Ahoj Karle, nález kontrolního výboru a sociální komise nijak nezpochybňuji. Obhajoba smyslupnosti služeb poskytovaných FCH je především věcí FCH. Problém je ovšem v tom, že všechny výše uvedené výtky nebyly s FCH nikým z vedením města nijak diskutovány za účelem zjednání nápravy, nebo aspoň podání vysvětlení (viz. dopis paní ředitelky). Nechci v této věci soudit, ale dvě věci se mi nelíbí. Jednak to, že názor FCH nebyl ze strany vedení města požadován, především pak, proč na sebe město bere závazek poskytování sociálních služeb. To totiž mimo jiné znamená, že nejenom musí zaměstnat minimálně dva lidi, zajistit jim služební auto, zázemí atd., ale především, že musí tyto služby kompletně hradit z rozpočtu města, případně musí žádat o grantovou podporu stejně jako o ni žádala FCH. Připadá mi proto jako lepší varianta udělat výběrové řízení na poskytovatele těchto služeb, toho podpořit grantem který zdaleka nedosahuje celkových nákladů a o zbytek ať se již postará ten, kdo výběrové řízení vyhraje. A je mi úplně jedno, zda to bude FCH, nebo někdo jiný. Nemluvě o právní odpovědnosti, kterou tím město na sebe za poskytování těchto služeb přebírá.
Takže otázka zní, zda město bude lepším a efektivnějším poskytovatelem sociálních služeb, než subjekty, které se na tuto činnost specializují.
Měj se M.S.

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Karel Holub (IP zapsáno)
Datum: 13.03.2011 15:52

Já jsem Ti chtěl jen sdělit, proč se s FCHN ve finále zacházelo tak, jak se zacházelo. Tady to přede mnou z jiného úhlu vysvětlila též Daniela, já už další detaily neznám. Jak to bude nadále prakticky (a tudíž i ekonomicky)fungovat, by Ti asi nejlíp objasnilaa Hanka Řepová,která je v tomto oboru študovaná, možná by dost věděl i Václav Řepa. Ahoj, Karel

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: . (IP zapsáno)
Datum: 14.03.2011 12:46

tomu nerozumím, je to volajaké zmätené
sociální komis, rada, výbor, kdo teda vlastně rozhoduje a zodpovídá a objasňuje?

Re: Články které jsem nikam neposlal a možná ani nepošlu
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 14.03.2011 16:39

Komise dává doporučení radě, výbor zprávu zastupitelstvu. Rada rozhoduje, objasňuje a nese odpovědnost. Zastupitelstvo může změnit rozhodnutí rady.
M.S.

Jdi na stránku: 12345678910Následující
Aktuální stránka: 1 z 10


Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.