cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Jdi na stránku: PředchozíPrvní...3637383940414243444546Následující
Aktuální stránka: 44 z 46
Re: Začátek školního roku
Autor: z (IP zapsáno)
Datum: 10.10.2015 09:06

Nový drb z Černošic:
Tak už prý volali do naší školy z konzervatoře,kam paní Lisnerová nastoupila.
Co prý je to za hrůzu a co jsme udělali pro to,aby odešla.
Tak asi přeci jen to nebyla tak dobrá volba,když jí nikde nechtějí.
Ve škole to zatím funguje,učitelé jsou spokojení,tak uvidíme,co komise v konkurzu vybere.Hlavně by dotyčná osoba měla mít zkušenosti s vedením velké školy a umět komunikovat.

Re: Začátek školního roku
Autor: :))) (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2015 00:09

Zrovna dávají "Ryba smrdí od hlavy", nevím, ale vzpomněl jsem si na Kořínka.

Re: Začátek školního roku
Autor: Přesné (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2015 00:40

Blíží se konkurz!?!
Je s podivem, že ta samá parta bude zase vybírat nového ředitele!!!
Ti už přeci jednou předvedli, že jejich výběr nebyl správný - kolik budou mít ještě pokusů?
Neměli být jmenováni do konkurzní komise zcela jiní členové?
To se zase vybrali sami???

Takto reagovali učitelé v březnu 2014 po "zpackané" volbě!

Veřejné prohlášení zaměstnanců ZŠ Černošice

My, níže podepsaní zaměstnanci ZŠ Černošice, chceme tímto textem objasnit své postoje k zveřejněnému výsledku konkurzního řízení na ředitele školy. Nejdříve je nutné vykreslit atmosféru, ve které byl konkurz uskutečněn.

1. Naše škola, její zaměstnanci a především staré i současné vedení v posledních 4 letech odolávali obrovskému tlaku vedení města Černošice. Tento tlak byl veden mimo jiné na základě stížností některých rodičů (jednalo se o jednotky, nikoli desítky případů). Vedení města jednoznačně stranilo stěžovatelům, a to i v případech, kdy stěžovatel nebyl přímým účastníkem toho, na co si stěžoval. Vedení města se nesnažilo vystupovat v pozici neutrálního smírčího prostředníka.
2. Někteří členové Rady města vyžadovali úpravy vnitřního řádu provozu školy, které byly v rozporu s našimi zákonnými povinnostmi. (Například požadavek na trvale odemčenou a průchozí školu, který je v rozporu s naší povinností chránit bezpečí žáků a majetek školy.)
3. Vedení města vyžadovalo rozšiřování některých služeb školy (např. družiny) a opomíjelo připomínky k realizaci související s nedostatečným prostorem v budově. Potíže, které tím nastaly, byly následně rodiči negativně hodnoceny.
4. Pracujeme již několik let v atmosféře nedůvěry, pohrdání a přehlížení. Od samého začátku svého působení se současné vedení města snažilo diskreditovat školu, která dlouhodobě vykazovala kvalitní výsledky, a ovlivňovat mínění veřejnosti destruktivním směrem, počínaje diletantskými dotazníky a konče zasahováním do věcí, které přísluší odborníkům na školskou problematiku. V některých případech došlo i na nemístné osočování. (Byli jsme např. obviněni z braní provize za výchovné programy na půdě školy.) Byly zaznamenány i pokusy místostarostky cenzurovat školní akce a školní aktivity, kterých se žáci účastní v rámci výuky.
5. Již před několika lety zazněla ze strany města potřeba nahradit vedení školy někým jiným. Vedení města pak využilo možnosti vypsat konkurzní řízení a trvalo na něm i v době, kdy již bylo jasné, že zákon to nevyžaduje. Ačkoliv bývalý ředitel svou pozici obhájil, tlak na jeho osobu nejen neslábl, ale ještě zesílil. Ředitel po roce odstoupil.
6. V září převzala vedení školy její statutární zástupkyně a společně s druhou zástupkyní řídily školu v takto omezeném počtu až doposud.
7. Škola se potýká s mnohými hmotnými obtížemi, které přímo souvisejí s jejím malým rozpočtem. Ten je nepoměrný k rozpočtům výrazně menších škol v okolí. Město si přitom samo určuje, jak bude školu dotovat.


Pedagogický sbor se vůči vedení města choval vždy maximálně korektně. Pokud byly požadavky města jen trochu splnitelné, snažili jsme se vyjít vstříc. Škola neustrnula, naopak je stále v pohybu, účastní se prospěšných vzdělávacích a sociálních projektů, učitelé na sobě pracují tak, aby vyučovali v souladu se současnými potřebami systému povinného školního vzdělávání. Nebojí se změn, které doba přináší, ale racionálně a prakticky zvažují jejich hodnotu a prospěšnost. Věřili jsme, že naše vstřícnost a vstřícnost vedení školy vůči vedení města bude pozitivně hodnocena. Nezvolení ani jedné z kandidátek z řad zástupkyň považujeme za negativní hodnocení jejich i naší práce.

Domníváme se, že:
1. Mnozí členové obou komisí hlasovali již pod vlivem dlouholetého negativního postoje vedení města vůči škole.
2. Kritéria hodnocení uchazečů byla ovlivněna touhou po změně za každou cenu.
3. Postoje obce ke škole jsou dlouhodobě negativní a nezvolení jedné ze zástupkyň je jen pokračováním tohoto trendu.
4. Obec jasně nezformulovala, o jaké změny vzdělávacího procesu má zájem, stále zdůrazňovala pouze potřebu „nového větru“, což považujeme za příliš obecné.

Tímto chceme opakovaně vyjádřit podporu současnému vedení školy. To již v uplynulých letech prokázalo (viz inspekční zprávy, statistika přijatých žáků na víceletá gymnázia i střední školy, opakované úspěchy v okresních i krajských soutěžích, hospodářské kontroly i ohlasy mnoha spokojených rodin), že školu je toto vedení schopno teoreticky i prakticky úspěšně vést a řídit.

Volbu nejistoty oproti této jistotě kvality považujeme za zarážející a problematickou!

Re: Začátek školního roku
Autor: Nepřeně (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2015 08:57

A kdo by jako podle učitelky Přesně měl ředitele vybírat? Školské odbory? Nebo Sdružení hysterických matek?

Loňský volba byla "zpackaná" hlavně proto, že odbory a S.H.M. odsoudily ředitelku k vyštvání ze školy měsíce před tím, než vůbec nastoupila. Pokud se toto bude opakovat i letos, tak nemá šanci ani Komenský.

Zřizovatelem školy je město, za město jedná jeho rada. Dokud nebudou nové volby, tak, pochopitelně, v radě města sedí stejní lidé jako před rokem.

Učitelky by měly konečně pochopit, že ony samy si svého nadřízeného vybírat nemohou, tak to nefunguje v žádné organizaci nikde na světe.

Re: Začátek školního roku
Autor: Přesný (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2015 11:11

Rada města není přece Kořínek a Kalousková s Hopfingerem a Kozlem!!!
Pokud jednou zklamali, tak by neměli do výběru zasahovat. Copak nemáme v radě jiné schopné lidi?

Nechte si ty zoufalské řeči o odborech a hysterických matkách, je sice pravda, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, ale v tomto případě to neplatí.

Pravda bolí, ale zkuste si ji přiznat - uleví se celým Černošicím a možná začnou některé "věci" konečně lépe fungovat.

Re: Začátek školního roku
Autor: ypaní přesná (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2015 19:51

Máte zkreslené představy o výběrovém řízení. Pokud cchcete změnu kandidujte do místních voleb a až vyhrajete měňte i třeba komise.

Re: Začátek školního roku
Autor: a (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2015 21:11

a citace manuálu pro vypsován konkurzů MŠMT:

Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele školy nebo školského zařízení zřizované obcí
jmenováni:
a) dva členové určení zřizovatelem,
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,
c) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení (v praxi zřizovatelé oslovují
ředitele obdobné školy nebo školského zařízení),
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné školy nebo školského zařízení (případy,
kdy nemusí být pedagogický pracovník členem konkursní komise, jsou velmi výjimečné a jsou
popsány ustanovením § 2 odst. 6 vyhlášky),
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f) jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena.


Je to citace zákona.... Podvejme se na to blíže:
bod a neříká, že to musí být předseda školské komise ani starosta, ale zástupce zřizovatele.

O odbornících přísedících tu není vůbec řeč. Ano, ti naši Hop. a Koz. nebudou moci hlasovat, ale názor ovlivňovat jistě a to již dělali a jak to dopadlo.....

Re: Začátek školního roku
Autor: a (IP zapsáno)
Datum: 13.10.2015 11:19

a prý došlo ke změnám v komisi. Ví někdo oficiálně k jakým?

Re: Začátek školního roku
Autor: honza (IP zapsáno)
Datum: 13.10.2015 12:25

Kdo hledá, najde. :-)


viz. zápis z rady dne 14.9., bod 8.1 - původní složení
a
zápis z rady dne 29.9.2015, bod 3.3 - změna složení

Re: Začátek školního roku
Autor: Nezávislý (IP zapsáno)
Datum: 13.10.2015 14:43

Učitelům DÍKY - reagovali skvěle, vše, co napsali, má hlavu i patu a je vidět, že to jsou odborníci na svém místě a jejich práce má - lépe řečeno měla - smysl. Škoda, že už jinde.

Takto reagovali učitelé v březnu 2014 po "zpackané" volbě!

Veřejné prohlášení zaměstnanců ZŠ Černošice - to nemá chybu, proto tolik negativních reakcí stran "města".

Prostě se "městu" je podařilo natolik znechutit, že raději odešli jinam. Škoda!!!

Re: Začátek školního roku
Autor: a (IP zapsáno)
Datum: 13.10.2015 17:15

a už je jasno! Pana Kořínka, který bloudí v začarovaném kruhu představ o současném školství a tento koktejl má utřesen ze vzpomínek na školu osmdesátých a snů o škole budoucnosti a reálně o tom neví nc, nahradila paní, která v zákl. školství nikdy nepracovala, vzdělání má na "vošce" pro mateřinky a je přímou podřízenou pana Kořínka v městské hierarchii.

Re: Začátek školního roku
Autor: b (IP zapsáno)
Datum: 13.10.2015 17:39

ty jsi ale jelito... dokáže tvoje zamindrákovaná a záští zastíněná mysl pochopit, že "zástupce zřizovatele", který v komisi musí být, asi těžko bude někdo, kdo se starostou nemá nic společného??

jinak ředitelka školy a ani ředitelky školek NEJSOU podřízenými starosty. To jen ukazuje, jak kvalifikované zdejší plivance jsou.

Re: Začátek školního roku
Autor: a (IP zapsáno)
Datum: 13.10.2015 18:04

a ano, není de jure, ale je de facto podřízenou, jelikož starosta je součástí institutu zřizovatel.

Podle čeho se pozná mindrák? Podle faktů a vlastního názoru, nebo podle tykačky a urážek?

Re: Začátek školního roku
Autor: qq (IP zapsáno)
Datum: 15.10.2015 10:21

Ředitelky školy a školek že jsou - de facto - podřízenými starosty? To jsem se tedy zasmál. Zkuste jim to někdy říct (těm ředitelkám) a uvidíte, jak vás poženou svinským krokem. Zkuste pro začátek třeba paní Mandovou z Topolské a zeptejte se taky třeba bývalého ředitele školy pana Mouchy, jak moc se cítil být podřízeným starosty smiling smiley)) Za pana Mouchy také proběhla velká aféra o "zcela nemístném zasahování města do chodu školy" - to byl také hezký příklad toho, jak "ředitel je podřízeným starosty" smiling smiley)

Re: Začátek školního roku
Autor: a (IP zapsáno)
Datum: 15.10.2015 10:38

a to máte tak. V otázkách výchovně vzdělávacího procesu mu podřízeni nejsou, to jsou jiným orgánům. A to je přesně ta oblast, kterou pan Moucha se spolupracovíky hájili, pokud vím. V otázkách financování a to ať školy a nebo osobním (plat a především nenárokovatelné složky platu) jsou podřízeni právě zřizovateli a peníze jak známo jsou velmi účinný mocenský prostředek. (A o tom by pan Moucha asi také mohl vyprávět své.)

Re: Začátek školního roku
Autor: Přesné (IP zapsáno)
Datum: 15.10.2015 20:43

To, jak "město" = starosta nezasahoval a jak se choval ke škole lze vyčíst z Veřejného prohlášení zaměstnanců ZŠ Černošice - stačí číst pozorně - viz 12.10.2015

Re: Začátek školního roku
Autor: Ryba smrdí od hlavy (IP zapsáno)
Datum: 15.10.2015 21:41

Jiránkovi dávám půl roku. Kořínkovi rok.

Re: Začátek školního roku
Autor: a (IP zapsáno)
Datum: 19.10.2015 13:47

a rošáda na ředitelských místech pokračuje. Že by kandidátka k nám? [ruch.revnice.cz]

Re: Začátek školního roku
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 19.10.2015 17:04

z obvykle dobře informovaných kruhů jsem se dozvěděl, že "a" má pravdu.

Re: Začátek školního roku
Autor: Děd Vševěd (IP zapsáno)
Datum: 19.10.2015 20:30

Honzáku, už šestýho října jsem tu napsal, že konkurz vyhraje buď ředitelka základky z Mníšku nebo z Řevnic, protože jsou kámošky Kalouskový a Kořínka. Šestýho října bylo den před uzávěrkou přihlášek. Miluju čistý a průhledný výběrový řízení.

Re: Začátek školního roku
Autor: Fikce nebo realita (IP zapsáno)
Datum: 19.10.2015 21:12

Pokud se tak skutecne stane, je to padny duvod pro obcany Cernosic vyjadrit neduveru a vykopnout klientelismus z nasi radnice.

Re: Začátek školního roku
Autor: Liška Ryška (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 08:40

Vševěde, já jsem ti už sedmýho října odpovídala, že jsi asi ještě nepochopil (evidentně dodnes), že funkce ředitele naší školy už není po loňské aféře za odměnu, ale za trest. Toto prostě není ten typ místa, který by kdokoliv chtěl schovávat pro "své kámošky". Nehledě na to, že Kořínek s Kalouskovou toto fakt nemají zapotřebí a navíc mají jeden hlas ze sedmi (?) v konkurzní komisi a dva hlasy ze sedmi v radě, která ředitelku jmenuje, takže by potřebovali pro své fiktivní "kámošky" strhnout ještě dost dalších lidí. Chápu ale, že to s vaší hospodskou logikou typu "stejně všichni kradou a podvádějí" nepohne ani o milimetr.

Re: Začátek školního roku
Autor: MichalT n. (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 08:47

Dejme tomu, Liško. Pak by mě ale zajímalo, proč se ředitelka z Řevnic dohodla se zřizovatelem na odchodu k 30.9.
A nebo naopak, jak to, že horká kandidátka na ředitelku odchází ze svého postu k nezvyklému datu (pro školy) 30.9.
To jsou pro mě takové až moc zvláštní náhody. Jako téměř vždy v Černošicích, když tu něco smrdí.

Re: Začátek školního roku
Autor: Liška Ryška (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 08:53

Fascinuje mě také, jak už předem (jako loni!) někteří vyhlašují soudy, že ta či ona kandidátka je špatná. Nevíme, kdo se vůbec přihlásil (alespoň já ne), nevíme, koho vyberou, ale už tady házíme silácká prohlášení, že když vyhraje kandidátka XY, tak je to špatně (a to nechávám stranou absurdní hypotézy o "kámoškách"). Kámošky nekámošky, jak si může kdokoliv předem nějaké kandidátky odsuzovat, když nevíme skoro nic - jak o těch předem odsouzených, tak o dalších kandidátech? Jen tak dál, pánové, ať to dopadne, jak to dopadne, tak tímto přístupem máme zaděláno na super atmosféru pro kohokoliv, kdo to nakonec vyhraje.

Re: Začátek školního roku
Autor: MichalT n. (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 09:37

Jasně. Takže máte krásnou práci, která vás baví, nadřízení jsou s vámi spokojení a vy zatoužíte kariérně postoupit výš. Přihlásíte se do konkursu, který bude probíhat ke konci roku, kde budete mít konkurenci a není jisté, že vyhrajete. A aby vše proběhlo hladce, tak se se současným zaměstnavatelem dohodnete, že odejdete již v září? Takto nějak?

Re: Začátek školního roku
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 10:15

Tytéž dobře informované kruhy hlásí, že pro "odchod v nezvyklém termínu"(na vlastní žádost) jsou velmi vážné důvody...

Re: Začátek školního roku
Autor: a (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 11:06

a tak jistě, že důvodů může být více. Například to, že paní ředitelka ze Řevnic je podezřelá z porušení rozpočtové kázně, které je nepromlčitelné 10 let a hrozí jí i škole za to značný postih. Ale to by pak asi nedostala čtvrt melounu jako padák.... Souhlasím, že je to velká spousta dohadů, které věci neprospívají, ale co nám černosšickým zbývá, když naše denní zkušenost s naší "otevřenou" radnicí je velmi problematická. Nezbývá než témata otvírat předem, diskutovat a vzájemně se informovat o širších souvislostech a tak jim případný klientelismus alespoň znesnadnit.

Jen tak mimochodem! Zajímavé je, že odměna řevnické ředitelky byla radnicí automaticky zveřejněna. Víme my takhle automaticky kolik dostal na odchodnou po 20 letech pan Moucha a kolik dostala v průběhu loňského problematického roku paní Lisnerová?

Re: Začátek školního roku
Autor: Liška Ryška (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 12:06

Ani se nedivím, že sem už nikdo z radnice nepíše. Evidentně jsem tu jediná, která není skálopevně přesvědčená, že radnice se chová soustavně klientelisticky, dohazuje místa svých kámoškám, zatajuje informace a zaslouží si neprodleně defenestrovat. Tak se dají shrnout včerejší a dnešní příspěvky.

Pořád nechápu, jak si myslíte, že se řevnická ředitelka obtočila kolem prstu celou konkursní komisi i městskou radu, řádově 15 lidí? Nebo věříte tomu, že je všechny má obtočené kolem prstu Kořínek?

Nechcete si alespoň připustit možnost, že se komise a rada snaží vybrat prostě nejlepšího kandidáta?

No nic, tak já už vás nechám a nebudu vám dál kazit to vzájemné povzbuzování a ujišťování, jak je všechno špatně. Mějte hezký den.

Re: Začátek školního roku
Autor: MichalT n. (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 12:22

Tomu, že výběrové řízení se bude snažit najít nejlepšího kandidáta bych strašně rád věřil. Nehledám za tím bůhvíjaké spiknutí. Prostě mám obavu, že se zase rozhodne technokraticky na základě líbívé powerpointové prezentace jako minule.
Je tu tedy několik ale...

1) Nechápu, proč nemohou být jména veřejně známá. Je to něco ostudného mít zájem o místo ředitele?
2) "Výsledek z konkurzní komise bude mít dle zákona doporučující charakter, finální rozhodnutí učiní rada města."
3) Proč je špatně, že si občané chtějí zjistit kdo by mohl být nový ředitel a najít si o něm na internetu dostupné informace?

Re: Začátek školního roku
Autor: Liška Ryška (IP zapsáno)
Datum: 20.10.2015 15:19

Milý Michale, Ty jsi byl členem rady nebo konkursní komise, že tak dobře víš, jak a na základě čeho rozhodovala? Já mám informace zcela jiné a každopádně bych si o rozhodování jiných netroufala tvrdit podobné závěry, když jsem u toho nebyla.

ad 1.-3.: obávám se, že toto je rigidní postup podle zákona, se kterým naše slavná radnice nic nemůže dělat a není fér jí to dávat za vinu, pokud bych si selským rozumem věci představovali jinak.

Jdi na stránku: PředchozíPrvní...3637383940414243444546Následující
Aktuální stránka: 44 z 46


Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.